لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو: غزنی با تهدید سقوط مواجه نیست


نیروهای امریکایی در سه روز گذشته ۲۳ مورد حمله هوایی بر مواضع طالبان در غزنی انجام داده اند که منجر به کشته شدن ۱۴۰جنگجو شده است.

ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان روز دوشنبه گفت که در سه روز گذشته، نیرو های افغان به حمایت هوایی قوای ناتو، حدود ۱۴۰ طالب را در شهر غزنی کشته اند. گزارش ها همچنان حاکیست که بیشتر از یکصد منصوب پولیس و اردوی ملی افغانستان هم در نبردهای غزنی کشته شده اند.

سخنگوی ناتو در افغانستان به صدای امریکا گفت که در سه روز گذشته، قوای بین المللی مستقر در افغانستان مجموعاً ۲۳ عملیات هوایی را بر ضد گروه طالبان در شهر غزنی انجام داده است.

نیرو های امنیتی افغان در شهر غزنی
نیرو های امنیتی افغان در شهر غزنی

سخنگوی ناتو همچنان گفت که در حال حاضر، شهر غزنی در کنترول نیروی افغان قرار دارد و جنگجویان طالبان "از روی نومیدی خود را در میان مردم پنهان" کرد و آنان تهدیدی برای نیرو های افغان در شهر غزنی نیستند.

با آنهم ناتو تایید کرده است که برخورد های پراگنده در برخی نقاط خارج از شهر هنوز هم ادامه دارد.

ماموریت قاطع ادعای مسدود شدن شاهرای غزنی رد کرد و تاکید کرد که نیرو های افغان همه پوسته های عمدۀ امنیتی را رد مسیر شاهراه ها در کنترول خود دارند.

خروج صلیب سرخ

با وجود ادعاهای مقام های حکومت افغانستان و ناتو مبنی بر کنترول شهر غزنی، کمیته بین المللی صلیب سرخ روز دوشنبه گفت که تقریباً همه کارمندان اش را به دلیل گسترش ناامنی از شهر غزنی، بیرون کرده است.

اندریا کاتا پریتا، یک سخنگوی صلیب سرخ بین المللی در کابل، به صدای امریکا گفت که در حال حاضر فقط پنج کارمند این سازمان در شهر غزنی باقی مانده اند.

خانم کاتا پریتا همچنین گفت که صلیب سرخ تا حال توانسته است تا برای حدود ۱۲۰ تن از زخمیان مواد طبی به شمول ادویه را به شفاخانه شهر غزنی فراهم کند، اما گفت که شمار زخمیان بیشتر از آن است و مجروحین بیشتر، به صورت دوامدار به شفاخانه انتقال داده می شوند.

این سخنگوی صلیب سرخ بین المللی گفت که این سازمان در مورد مصونیت غیرنظامیان نگران است و از همه طرف های درگیر خواست حد ممکن از ضرر رساندن به غیر نظامیان جلوگیری کنند.

XS
SM
MD
LG