لینک های دسترسی

Breaking News

تقابل دینی، تحمل دینی یا همزیستی صلح آمیز؟


درحالیکه قطعنامه یی در خصوص محکومیت تبعیض به اساس مذهب، در سازمان ملل متحد در حال شکل گیری است، سازمان همکاری اسلامی تلاش برای یک معاهده بین المللی جهت ممنوع قرار دادن اهانت مذهبی را توقف داده است.

سازمان همکاری اسلامی با ٥٧ عضو، سال هاست در تلاش تصویب معاهدۀ بین المللی برای غیرقانونی ساختن بی حرمتی به دین اسلام و سایر ادیان است.

افق گوکچن، ناظر دایمی سازمان همکاری اسلامی در ملل متحد در این مورد تلاش های زیادی به خرج داده است. اما این دپلومات ترکی در مصاحبه با صدای امریکا گفت که اکنون سازمان همکاری اسلامی با قطعنامه 18/16 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که سال گذشته به تصویب رسید، قانع می باشد.

قطعنامه 18/16 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تاکید بر تحمل دینی، تبعیض بر اساس دین و عقیده را منع قرار داده و مقام های حکومتی را در زمینۀ تطبیق موثر این قطعنامه و دسترسی به اجتماعات دینی آموزش می دهد.

هلری کلنتن، وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که قطعنامه 18/16 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این نکته را رسمیت می دهد که آزادی بیان نقش کلیدی در تقویت تحمل پذیری مذهبی دارد.

ترویج تحمل دینی

گوکچن با ابراز همباوری به این مطلب می گوید که در عوض مفکوره حفاظت از اندیشۀ مذهب – به حمایت از حقوق فردی باورمندان تاکید کنیم. او می گوید که این چهارچوب با تعدیل نخست قانون اساسی ایالات متحده نیز سازگار است.

تعدیل نخست قانون اساسی ایالات متحده، آزادی بیان را حمایت می کند که در آن زمره اهانت به مقدسات نیز شامل می باشد.

گوکچن می پذیرد که این مسئله مقام های امریکایی را در جلوگیری از پخش ویدیوی ضد اسلامی مانع شد که در ایالات متحده تهیه و در انترنت نشر شده بود و این امر مایۀ تشنج در کشور های اسلامی شد.

نمایندۀ دایمی سازمان همکاری اسلامی در سازمان ملل متحد بیشتر بر اصل تفاهم میان جامعۀ بین المللی تاکید می کند تا بر همدیگر بی احترامی نکرده و در صدد اهانت به مقدسات دینی یکدیگر نباشند.

منتقدین سازمان همکاری اسلامی می گویند که این سازمان باید مساعی خود را متوجه بدگویی به یهودیان در اخبار و کتاب های درسی در جهان عرب بسازد و همچنان حملات بر ضد مسیحیان را در برخی از کشور هایی که در آنها مسلمانان اکثریت اند، نکوهش نماید.

گوکچن می گوید که سازمان همکاری اسلامی در مساعی اش قسمی که دشمنی با اسلام را غیر مجاز می داند به همان گونه یهود ستیزی و ضدیت با مسیحیان را نیز نکوهش می کند.
XS
SM
MD
LG