لینک های دسترسی

Breaking News

تشدید دوبارۀ تنش ها میان هند و پاکستان


هند و پاکستان از چندین دهه بدینسو، روی مسئلۀ کشمیر باهم در منازعه اند

نواز شریف صدراعظم پاکستان در اظهاراتی که تازه بیان داشته است، یک رهبر کشته شده شورشیان کشمیر در مناطق تحت ادارۀ هند، را منحیث "شهید" ستوده که این سخنان او، ممکن تنش میان هند و پاکستان روی معضله کشمیر را بار دیگر افزایش بخشد .

آقای شریف میگوید که پاکستان از لحاظ اخلاقی، سیاسی و دیپلوماتیک از حقوق مردم کشمیر حمایت خواهد کرد.

صدراعظم پاکستان امروز پنجشنبه در کنفرانسی که راجع به مسئلۀ کشمیر در شهر اسلام اباد برگزار گریده بود، کشته شدن برهان وانی ۲۲ ساله را "نقطۀ عطف" برای راهپیمایی های کشمیری ها خوانده و گفت که "جوانان کشمیر یک فصل جدید را در تاریخ کشمیر نگاشتند".

برهان وانی، یک سرکردۀ معروف جدایی طلبان کشمیر بود که در ماه جولای سال ۲۰۱۶، از سوی نیرو های هندی کشته شد و این رویداد، منجر به بروز مظاهرات خشونتبار در کشمیر تحت ادارۀ هند گردید.

از سوی دیگر هند به روز چهارشنبه پس از آن چین را به بازی دوگانه در برابر شورشگری هشدار داد که بیجینگ با اقدام دهلی جدید مبنی بر شامل ساختن نام مسعود اظهر رهبر گروه جهش محمد مقیم پاکستان در فهرست سیاه ملل متحد مخالفت کرد. مبشر جاوید اکبر وزیر خارجه ایالتی هند میگوید انها بر چین اصرار خواهند کرد که اظهر را منحیث شورشی بین المللی شناسایی کنند.

هند گروه جیش محمد مقیم پاکستان را به طرح حملۀ خونین بر پایگاه هوایی پتانکوت هند متهم میکند که در ماه جنوری سال ۲۰۱۶ به وقوع پیوست. هند تقاضا کرده که نام رهبر این گروه مسعود اظهر، در زمرۀ آن فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد اضافه شود که گروه های مرتبط با القاعده یا داعش را در بر دارد، اما چین مخالف این اقدام است.

از جانب دیگر، جنرال بیپن راوات لوی درستیز تازه گماشته شده قوای مسلح هند هم گفته است که نیروهای مسلح هند همواره برای جنگ آماده اند، اما حفظ صلح در منطقه از اولویت های مهم خواهد بود.

XS
SM
MD
LG