لینک های دسترسی

Breaking News

داکتران رضاکار امریکایی کودکان اوکراینی را تداوی می‌کنند


عکس: آرشیف

تیمی از داکتران داوطلب امریکایی یکجا با داکتران اوکراینی و پولندی در پولند، عملیات‌های جراحی رایگان را به کودکان اوکراینی فراهم می‌سازند.

از آغاز تهاجم روسیه، سهولت عملیات‌های جراحی در اوکراین میسر نیست زیرا اکثر شفاخانه‌ها مصروف تداوی نیروهای نظامی و قربانیان جنگ اند.

یوهور ۱۶ ساله از شهر اولکساندریه اوکراین که به دلیل زخم های در ناحیه گردن سرش را به درستی حرکت داده نمی‌یتواند گفت:" ۱۲ ساله بودم که شارتی برق با ۲۷ هزار ولت مرا تکان داد. ۵۵ در صد بدنم را سوختاند."

او افزود که از زمان آغاز جنگ تقریباً تمامی شفاخانه ها برای تداوی و عملیات جراحی نیروهای نظامی اوکراین تخصیص یافته و فقط عملیات جراحی عاجل را انجام می‌دهند.

گینادی فوزایلوف، بنیانگذار نهاد امریکایی داکتران همکار برای کمک به کودکان، از سال ۲۰۱۰ به اینسو، در اوکراین مصروف فراهم‌ آوری عملیات‌های رایگان به کودکانی است که جراحات سوختگی دارند. امسال او به دلیل جنگ در اوکراین فرصت یافت تا تیم متشکل از ۱۱ متخصص خود را به پولند ببرد.

فوزایلوف به صدای امریکا گفت: "من به تیم خود افتخار می‌کنم. همه اینها افراد بسیار بلند همت، پرکار و جراحان لایقی اند که در هاروارد و پوهنتون طبی میشیگن که مراکز بسیار معتبر طبی امریکایی است تحصیل کرده اند و برای آمدن به اینجا رخصتی گرفته اند."

داکتر دیوید برون جراحی است که تقریباً از ۱۰ سال بدینسو با فوزایلوف کار می‌کند. او گفت که این اقدام وی بسیار مهم است زیرا جراحات سوختگی کودکان نیاز به عملیات‌ های مکرر دارد.

وی افزود: "چون با رشد آنان، زخم ها رشد نمی کنند. بنابراین، زخم ها جلد را در زمان حرکت بازوها و دستها و در زمان باز کردن دهن، تحت فشار قرار می دهد. زخم ها در کنار اینکه زشت به نظر میرسند، حرکت دست و پای کودک و در مجموع چگونگی فعالیت وی در اجتماع تحت تاثیر قرار می دهد."

این داکتران تا اکنون ۱۹ کودک از مناطق مختلف اوکراین را تحت تداوی قرار داده اند.

نهاد داکتر فوزایلوف همه سهولت ها، به شمول ترانسپورت، مسکن و مواد غذایی برای مریضان مهیا می‌سازد و شفاخانه لکنزا در شرق پولند مراقبت های طبی را فراهم می‌کند.

پیوتر توماکا، یکتن از مسوولین شفاخانه لکنزا، گفت که در کنار در اختیار قرار دادن امکانات شفاخانه برای عملیات جراحی به داکتران داوطلب امریکایی بخش بزرگی از هزینه این عملیات را نیز بدوش می‌گیرد.

داکتران اوکراینی به مراقبت‌های توانبخشی این بیماران جوان پس از عملیات جراحی می پردازند.

هر سه تیم داکتران امریکایی، پولندی و اوکراینی میگویند که فراهم آوری تجهیزات مورد نیاز جراحی های سوختگی یکی از مهمترین چالش های آنان بوده است و ابراز امیداوری کرده اند که این چالش به زودی رفع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG