لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: سه میلیون شهروند سوریه به کمک عاجل نیاز دارد


ملل متحد می گوید که میلیون ها شهروند سوریه به شمول زنان و کودکان در داخل و خارج از آن کشور نیازمند کمک های بشری اند

ادارۀ مهاجرت ملل متحد روز شنبه خواهان ۱۹۴ میلیون دالر کمک های عاجل برای بیجاشدگان در سوریه شد.

این اداره گفته است که سه میلیون شهروند سوریه که به دلیل ادامۀ خشونت ها از خانه های شان بیجا شده اند و یا از سوریه به کشور های همسایه پناه برده اند، نیازمند کمک های عاجل استند.

از آغاز جنگ سوریه، که حدود هفت سال از آن سپری می شود، تا حال حدود ۵۰۰ هزار نفر در آن کشور کشته شده و میلیون هاسوری در داخل و خارج کشور شان به کمک های بشری نیاز دارند.

سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد، گزارش می دهد که بیش از شش میلیون سوری به دلیل خشونت ها از خانه های شان بی جا شده اند و ادامۀ خشونت ها هنوز هم مردم را مجبور به ترک خانه های شان در آن کشور می کند.

جوئل میلمن، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت، فراهم کمک های بشری برای میلیون ها بیجاشدۀ سوری، به بقای زندگی آنان یک امر حیاتی است.

آقای میلمن افزود "دسترسی به موظبت های صحی در داخل سوریه به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. در مقایسه با سال ۲۰۱۱، حاصلات زراعتی ۵۰ در صد کاهش یافته است" و به دلیل ادامۀ خشونت ها، زندگی مردم در سوریه رقتبار است.

بر اساس گزارش ملل متحد، بیش ۵.۵ میلیون شهروند سوریه در سال های گذشته به کشور های همسایۀ مثل لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر مهاجرت کرده اند. به گفتۀ آقای میلمن، مهاجرت میلیون های شهروند سوریه به این کشور، موجب شده تا کشور میزبان حد اکثر بار پناهجویان سوری را به دوش بگیرند.

آقای میلمن افزود " پس از آغاز بحران {در سوریه} اقتصاد کشور های میزبان به صورت جدی متاثر شده است." زیرا میزان بیکاری در کشور های میزبان افزایش یافته؛ دسترسی مردم این کشور ها به منابع محدود شده و حکومات این کشور ها در قسمت عرضه خدمات، با مشکل مواجه شده اند.

مقامات سازمان بین المللی مهاجرت گفته اند، در صورتی که آنان پول مورد نیاز شان را به دست بیاورند، به یک میلیوننیازمند سوری، کمک های غیر غذایی فراهم خواهند کرد که شامل پناهگاه برای بود و باش آنان، آب آشامیدنی و خدمات صحی، و ایجاد مکاتب برای کودکان سوری خواهد شد.

XS
SM
MD
LG