لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: ۷.۶ میلیون نفر در افغانستان مصونیت غذایی ندارند


سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است که جنگ و نا بسامانی اقتصادی سبب شده است تا سال گذشته، بیش از ۱۱۳ میلیون نفر در جهان مصونیت غذایی نداشته باشند.

"گزارش جهانی بحران غذا" که همه ساله از سوی ادارۀ زراعت و مواد غذایی سازمان ملل متحد نشر می‌شود، حاکی است که ۷.۶ میلیون نفر در افغانستان، عمدتا به دلیل جنگ و نا امنی، مصونیت غذایی ندارند.

افغانستان در گزارش جدید این اداره، از ردیف کشورهای پس از جنگ، در دستۀ کشورهای درگیر جنگ قرار گرفته است.

در گزارش آمده است که ۳۹ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حدود ۱۰ میلیون نفر در آن کشور به خدمات اساسی صحی دسترسی محدود داشته یا هیچ دسترسی ندارند.

یمن با ۱۷ میلیون و جمهوری دموکراتیک کانگو با حدود ۷.۷ میلیون نفر معروض با عدم مصونیت غذایی، در صدر فهرست سازمان ملل متحد قرار گرفته اند.

افزون بر جنگ، بر بنیاد این گزارش، در شمار دیگری از کشورها خشکسالی و تغیرات اقلیمی سبب کاهش حاصلات زراعتی و عدم مصونیت غذایی شده است.

XS
SM
MD
LG