لینک های دسترسی

Breaking News

پیامرسانی آنلاین، بحرانی در جنگ امریکا با داعش


داعش همواره تصاویر تکاندهندۀ خشونت و قساوت خود را در انترنت نشر کرده است

شکست نظامی گروه دولت اسلامی در میدان جنگ در سوریه و عراق تاثیر اندکی بر جلوگیری از توانمندی آن گروه در فضای انترنتی داشته است، جاییکه به گفتۀ مقام‌های امریکایی، داعش توانسته است پیامرسانی خود را از رهگذر کیفی و حجم افزایش دهد.

مقام‌های امریکایی می گویند که جلوگیری از پیامرسانی گروه دولت اسلامی در انترنت، بیش از هروقت دیگر دشوارتر است و عمال آن گروه به گونۀ فزاینده با استفاده از عصریترین تکنالوژی به جلب و جذب تندروان می‌پردازند.

مایکل ستاینبک معاون ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه به کمیتۀ امنیت داخلی مجلس سنای امریکا گفت "بدون درنظرداشت شکل آن، پیام‌های اشاعه کنندۀ افراطگرایی سریعتر از آنچه گسترش می‌یابد که ما فکر می‌کردیم. ممکن در کوتاه مدت، شاهد دنیای خطرناکتر باشیم."

بزرگترین نگرانی مقام‌های امریکایی، پیدایش افراطگرایی خشونتبار در داخل ایالات متحده و علاقمندی برخی مردم به جذب شایعه پراگنی گروه دولت اسلامی و ارادۀ انجام حملات در داخل امریکا با الهام از این پیام‌ها می‌باشد.

ادارۀ تحقیقات فدرال یا اف بی آی هم اکنون حدود ۱۰۰۰ قضیه از این قبیل را تحقیق می‌کند، اما با مشکلاتی روبرو است، زیرا اکثر این افراد که شاید دهشت افگن باشند، ارتباط فعال با سایر هم فکران یا عمال ندارند و نیز به سرعت نقل مکان می‌کنند.

داعش سال گذشته تصاویری را از جریان انتقال و سربریدن مسیحیان ایتیوپیایی نشر کرد.
داعش سال گذشته تصاویری را از جریان انتقال و سربریدن مسیحیان ایتیوپیایی نشر کرد.

روش‌های ارتباط

بدون شک هم فکران و جلب و جذب کننده‌گان داعش باهم ارتباط می‌گیرند، اما مقام‌های پولیس امریکا می‌گویند که ارتباطات آنان دیرپا نبوده و بسیار زود سرد می‌شود، چون آنان تبادلۀ پیام‌های شان را از شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک به روشهای محرم ارتباط تغییر می‌دهند.

راب پورتمن سناتور جمهوریخواه امریکایی گفت "فکر کنم که در وضعیت بحرانی قرار داریم. پیامرسانی آنلاین بخش بزرگ تلاش افراطگرایی است."

درست پیش از استماعیۀ کانگرس ایالات متحده شاخۀ رسانه‌یی گروه دولت اسلامی، الفرقان، ویدیوی تازه‌ای را با نام "ساختار خلافت" نشر کرده است. در این ویدیو به زبان انگلیسی ساختار داعش درخشانتر از آفتاب خوانده می شود و در تصاویر کودکان با لبان خندان و در لباس جنگجویان داعش دیده می‌شوند.

بخش دیگر این ویدیو زنده‌گی روزمرۀ مردم، از دهقانی گرفته تا پروژه‌های عامه را در قلمرو زیر سیطرۀ داعش نشان می‌دهد و در شرح آن گفته می‌شود که خلافت خود خواندۀ آن گروه ۱۹ ولایت در عراق و سوریه و ۱۶ ولایت دیگر در سرتاسر جهان دارد. در ادامۀ این ویدیوی ۱۵ دقیقه‌ای جنگجویان داعش در حال جنگ، سربریدن و اعدام دیده می‌شوند.

تحلیلگران می‌گویند که اکثر ادعاهای داعش در این ویدیو هرچند مبالغه آمیز و تخیلی و مثل تصاویر آن نفرت انگیز می باشد، باز هم به نظر می‌رسد که بیننده‌گانی در ایالات متحده داشته باشد.

گزارش نهاد غیرحزبی امنیت ملی مکتب حقوق فوردهم مستقر در نیویارک حاکی است که در ۸۹ درصد از ۱۰۱ قضیۀ جنایی در ایالات متحده که در آن گروه دولت اسلامی دخالت داشته است، از رسانه های اجتماعی کارگرفته شده است و در ۶۹ درصد این موارد از پیامرسانی آنلاین داعش استفاده شده است.

کارن گرینبرگ رئیس این نهاد گفت که در مواردی که دربرگیرندۀ پیامرسانی آنلاین داعش بوده است، ۵۸ درصد آن حاوی تصاویر خشونتبار و تکاندهنده بوده است. او افزود که اکثر عاملان این قضایا حدود ۲۰ ساله بوده و همه نام‌های مستعار داشته اند.

گرینبرگ گفت "این گزارش حاکی است که رهنمایی دوبارۀ این جوانان به سوی آیندۀ سازنده مستلزم تمرکز بر نیازمندی و شرایط فردی آنان است."

تصویر نشرشده در صفحات داعش در شبکه‌های اجتماعی پس از گلوله باری کلپ همجنسگرایان در اورلندو که در آن کودکان افغان با پیام های نوشته شده دیده می‌شوند
تصویر نشرشده در صفحات داعش در شبکه‌های اجتماعی پس از گلوله باری کلپ همجنسگرایان در اورلندو که در آن کودکان افغان با پیام های نوشته شده دیده می‌شوند

جبهۀ انترنتی

تا کنون، نتایج اکثر تلاش‌های حکومت ایالات متحده برای مقابلۀ مستقیم با پیامرسانی آنلاین داعش کمرنگ بوده است.

میگن لاگریف یکی از متصدیان مرکز تعامل جهانی وزارت خارجۀ ایالات متحده می گوید که با آنکه حکومت امریکا پیام‌های خوبی برای گفتن دارد، اما همواره معتبرترین صدا را برای بیان آن ندارد.

خانم لاگریف گفت "در حالیکه ممکن در تغییر دادن مفکوره‌های یک فرد موفقیت کمتر داشته باشید، مسلماً می توانیم در جلوگیری از عملی شدن باورهای این افراد به خشونت، موثریت بیشتر داشته باشیم."

وزارت امنیت داخلی ایالات متحدۀ امریکا در نظر دارد که ۱۰ میلیون دالر را به هدف مبارزه با شایعه پراگنی داعش در انترنت، در اختیار ایالت‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و نهادهای آموزشی قرار دهد.

جورج سلم، رئیس یک گروه کاری برای مبارزه با افراطگرایی خشونتبار گفت "تحقیقات به اثبات رسانده است که نوجوانان، قربانیان دهشت افگنان و سازمان‌های دهشت افگن اند و این معتبرترین ندا برای جلوگیری از خطر افراطگرا شدن این کودکان و نوجوانان می‌باشد."

به گفتۀ آقای سلم وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در نظر دارد که در کنار مقابلۀ انترنتی با شایعه پراگنی داعش، با یک روش فراگیر و منسجم خدمات اجتماعی و روانی را برای کسانی ارایه کند که بیم افراطگرا شدن آنان می‌رود.

XS
SM
MD
LG