لینک های دسترسی

Breaking News

مسلمانان تا ۲۰۴۰ دومین گروه بزرگ دینی در امریکا می‌شوند - سروی


مرکز اسلامی دیانت در ایالت مریلند یکی از بزرگترین مراکز مسلمانان در ایالات متحدۀ امریکا است

مسلمانان در ایالات متحده تا سال ۲۰۴۰ میلادی به دومین گروه بزرگ مذهبی مبدل خواهد شد.

مرکز تحقیقاتی پیو با نشر نتایج یک تحقیق گزارش داده است که تا سال ۲۰۵۰، نفوس مسلمانان امریکایی به ۸.۱ میلیون نفر خواهد رسید که ۲.۱ درصد نفوس ایالات متحده را تشکیل داده و دو برابر نفوس کنونی مسلمانان در امریکا خواهد بود.

بحث های اخیر روی مهاجرت مسلمانان به ایالات متحده و مسایل مربوط به آن، بسیاری مردم را واداشته بدانند که در حقیقت، چه تعداد مسلمان در این کشور زندگی می کند.

اما پاسخ این سوال ساده نیست به ویژه که دفتر نفوس شماری ایالات متحده در بارۀ مذهب از مردم سوال نمی کند؛ یعنی هیچ شمار رسمی حکومت ایالات متحده در بارۀ نفوس مسلمانان در ایالات متحده وجود ندارد.

باآنهم، مرکز تحقیقاتی پیو، براساس سروی و تحقیقات روی تعداد جمعیت مردم و هم منابع بیرونی، تخمین کرده است که حدود ۳.۴۵ میلیون مسلمان، شامل سنین مختلف در ۲۰۱۷ در ایالات متحده زندگی می کردند و پیروان این دین، حدود ۱.۱ درصد نفوس تمام این کشور را تشکیل می دهند.

تخمین پیو نشان می دهد که شمار مسلمانان در ایالات متحده در مقایسه با یهودیان امریکایی، که دومین نفوس این کشور را تشکل می دهد، چندان زیاد نیست.

در عین زمان پیشبینی های این مرکز اذعان می دارد که نفوس مسلمانان امریکایی، همانند نفوس یهودیان این کشور، به سرعت در حال رشد خواهد بود.

تولدات در میان مسلمانان امریکایی و ادامۀ مهاجرت مسلمانان به امریکا، نفوس پیروان این دین را در حال رشد قرار داده است.
تولدات در میان مسلمانان امریکایی و ادامۀ مهاجرت مسلمانان به امریکا، نفوس پیروان این دین را در حال رشد قرار داده است.

مرکز تحقیقاتی پیو، این یافته ها را براساس تازه ترین تخمین به دست آمده از معلومات سروی مسلمانان در ۲۰۱۷– که روی افزایش تعداد مسلمانان در میان مهاجران و سایر جمعیت ها گزارش شده است، و اسناد دفتر نفوس شماری روی تعداد مردم در این گروه ها، بیان داشته است.

مرکز پیو می نگارد که مسلمانان به گونۀ همسان و منظم در تمام نقاط ایالات متحده تقسیم نشده اند. برخی مناطق مانند واشنگتن دی سی، جوامع بزرگ مسلمانان را دارا می باشد. همچنان، ایالت های خاص مانند نیوجرسی، مسکن و ماوای دو یا سه برابر مسلمانان کاهل در مقایسه با حد اوسط سایر ایالت های امریکا است. اما در برخی شهر ها و ایالت های امریکا، تعداد اندک مسلمانان زندگی می کنند.

پیو می نگارد که پس از نخستین تخمین در بارۀ بزرگی جمعیت مسلمانان امریکا، رقم آن گروه در این کشور، حد اقل، اکنون به سرعت در حال رشد است.

این مرکز در ۲۰۰۷ با انجام یک مطالعه روی مسلمانان امریکایی تخمین کرده بود که ۲.۳۵ میلیون مسلمان شامل تمام سنین (به شمول ۱.۵ میلیون مسلمان کاهل) در ایالات متحده زندگی دارند. در ۲۰۱۱ میلادی این رقم به ۲.۷۵ میلیون مسلمان بلند رفت که شامل ۱.۸ میلیون کاهل می شد.

از آن زمان تا کنون، بر اساس تخمین مرکز پیو، نفوس مسلمانان با اوسط ۱۰۰ هزار نفر در سال، به سرعت در حال رشد است. دلیل این رشد سطح بلند تولدات در میان مسلمانان امریکایی از یکسو و تداوم مهاجرت مسلمانان به ایالات متحده از جانب دیگر قلمداد شده است.

تغیر مذاهب، تاثیر چندانی بر بزرگی جمعیت مسلمانان امریکایی نگذاشته، به خاطریکه استناد بر یافته های پیو، همان اندازه که مسلمانان اسلام را ترک می کنند، به همان اندازه امریکایی های سایر مذاهب به اسلام رو می آورند.

مرکز تحقیقاتی پیو می نگارد که یک بر پنج حصۀ مسلمانان کاهل امریکایی با رسوم و عادات سایر مذاهب بزرگ شده و بعداً به اسلام رو آورده اند؛ در عین حال به همان تعداد مسلمان امریکایی که با رسوم اسلام بزرگ شده بودند، دیگر به این دین باورمند نیستند.

XS
SM
MD
LG