لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا رهبران لشکر طیبه و مسلم لیگ ملی را دهشت افگن خواند


وزارت خارجۀ ایالات متحده، حزب مسلم لیگ ملی و گروه لشکر طیبه و رهبری آن ها را "دهشت افگن" شناسایی کرد.

اعلامیه یی وزارت خارجۀ ایالات متحده با نشر اعلامیه یی به روز دوشنبه بیان داشته که حزب مسلم لیگ ملی و تحریک آزادی کشمیر متحدین لشکر طیبه بوده و هفت رهبر مسلم لیگ ملی را "دهشت افگن" عنوان کرده است.

ناتن سیلز همآهنگ کنندۀ ادارۀ مبارزه با دهشت افگنی وزارت خارجۀ ایالات متحده گفت "اشتباه نکنید، هر آنچه لشکر طیبه می خواهد خود را بنامد، ]آن گروه[، یک گروه دهشت افگن خشونت گرا" باقی می ماند.

حزب مسلم لیگ ملی و تحریک آزادی کشمیر، سال گذشته شکل گرفت و به حافظ سعید، دهشت افگن جهانی مستقر در پاکستان و رهبر لشکر طیبه ارتباط دارد.

هند ادعا می کند که حافظ سعید طراح حملۀ مرگبار ۲۰۰۸ ممبی می باشد که در آن بیش از ۱۶۰ تن به شمول شش امریکایی کشته شد.

حافظ سعید افراطگرای مستقر در پاکستان که ایالات متحده او را دهشت افگن شناسایی کرده است.
حافظ سعید افراطگرای مستقر در پاکستان که ایالات متحده او را دهشت افگن شناسایی کرده است.

در دسمبر ۲۰۰۸، سعید شامل تعزیرات شورای امنیت ملل متحد شد و در ۲۰۱۲ ایالات متحده او را "یک دهشت افگن جهانی" قلمداد کرد و در بدل معلومات که به بازداشت و یا هم کشته شدن وی بیانجامد، مبلغ ۱۰ میلیون دالر جایزه اعلام کرد.

پس از آنکه پاکستان فعالیت جماعت الدعوه را منع قرار داد، سعید در ۲۰۱۷ حزب تحریک آزادی کشمیر را بنا نهاد و در اگست ۲۰۱۷ حزب جدیدی به نام مسلم لیگ ملی را شکل داد تا بتواند به کمک آن حزب در عرصۀ سیاسی پاکستان گام گذارد.

تعزیرات وضع شده بر هفت رهبر حزب مسلم لیگ ملی که به نمایندگی از لشکر طیبه فعالیت می کنند، شرکت های امریکایی و امریکایی ها را از هر گونه معامله با آن هفت تن باز می دارد.

شناسایی آنان به عنوان دهشت افگنی همچنان تمام حسابات بانکی و سرمایه های شان را راکد می سازد.

XS
SM
MD
LG