لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان صحت: جوانان ثروتمند نباید پیش از سالمندان فقیر واکسین شوند


سازمان جهانی صحت می‌گوید این درست نیست که جوانان صحتمندتر کشورهای سرمایه‌دار پیشتر از کهن‌سالان کشورهای فقیر واکسین کووید۱۹ دریافت کنند.

تدروس ادهانوم گیبریسوس، رییس سازمان جهانی صحت امروز ۱۸ جنوری (۲۹ جدی) در نشست بورد اجرایی این سازمان در ژنیو گفت که جای تاسف است که به یک کشور فقیر فقط ۲۵ دوز واکسین فراهم شده است در حالی که در حدود ۵۰ کشور سرمایه‌دارتر بیش از ۳۹ میلیون دوز واکسین کووید۱۹ تطبیق شده است.

آقای گیبریسوس بدون این که از کدام کشوری نام ببرد گفت: "به یک کشوری که کمترین عاید را دارد،‌ فقط ۲۵ دوز واکسین داده شده است - ۲۵ هزار یا ۲۵ میلیون نه - فقط ۲۵ دوز."

رییس سازمان جهانی صحت افزود در حالی که واکسین برای برخی‌ها امیدواری می‌آورد، به یک خشت دیگری در دیوار نابرابری میان کشورهای فقیر و ثروتمند مبدل شده است.

آقای گیبریسوس با شدیدترین الفاظ معاملات دوجانبه میان شرکت‌های تولید واکسین و کشورها را به انتقاد گرفت که به گفتۀ او توانایی برنامهٔ کوواکس به حمایت سازمان جهانی صحت را آسیب می‌رساند؛ برنامه‌ای که این سازمان می‌خواهد بر اساس آن واکسین کووید۱۹ را بر حسب ضرورت به تمامی کشورهای جهان برساند.

او گفت که اکثریت این شرکت‌ها به عوض این که معلومات شان را به سازمان جهانی صحت بدهند تا واکسین را برای استفاده گسترده‌تر منظور کند، منظوری واکسین‌های شان را در کشورهای ثروتمند اولویت‌بندی کرده اند؛ جاییکه بیشترین عاید را به دست می‌آورند.

تا به حال‌ شرکت‌های امریکایی، آلمانی، بریتانیایی، سویدنی، چینی، هندی، روسی و چندین کشور دیگر به گونۀ مشترک یا انفرادی واکسین‌ کووید۱۹ را تولید کرده اند.

واکسین‌هایی که در چندین کشور منظوری کسب کرده و روند تطبیق آن نیز آغاز شده است، واکسین مشترک شرکت‌های فایزر-بیوان‌تک، واکسین مشترک پوهنتون آکسفورد-استرازینیکا و واکسین شرکت مودرنای امریکایی است.

XS
SM
MD
LG