لینک های دسترسی

زنان بلخ در تلاش خود کفایی اقتصادی


یک گروۀ بیست نفری زنان در ولایت بلخ در تنها بازار یا مارکیت زنانه (رابعۀ بلخی) در مزار شریف گرده هم امده و پختن و فروش شیرینی را اغاز کرده اند، این خانم ها با سرمایه شخصی شان کاری میکنند و امیدوارند تا در سال اینده به خودکفایی برسند.

این زنان میگویند، تولیدات شان مشتریان زیاد را به خود جلب کرده و توانسته اند که برای بهبود اقتصاد خود کمک کند.

مسئولین مارکیت رابعۀ بلخی در شهر مزارشریف میگویند، این مارکیت با داشتن بیشتراز پنجاه دوکان، بخاطر فروش تولیدات صنایعدستی خانم هااماده ساخته شده، اما می افزایند که به دلیل نبود بازار های فرا ملی تولیدات انها کمتر به فروش میرسد.

XS
SM
MD
LG