لینک های دسترسی

Breaking News

سی درصد افغان‌ها به خدمات صحی دسترسی ندارند


وزیر صحت عامۀ افغانستان می گوید که حتا در مناطق ناامن افغانستان کلنیک‌های صحی باز است

وزیر صحت عامۀ افغانستان می گوید که ۳۰ درصد جمعیت افغانستان به خدمات صحی دسترسی نداشته و به دلیل چالش‌های امنیتی و كمبود عرضه خدمات صحی افغان‌ها سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دالر را برای خدمات صحی در کشورهای همسایه مصرف می کنند.

فیروزالدین فیروز در مراسم گشایش مرکز آموزشی قابله‌ها در ولایت بلخ گفت که ۶۰ تا ۷۰ درصد باشنده‌گان افغانستان یا به خاطر ناامنی یا هم به دلایل جغرافیایی کم از کم یک ساعت باید منزل بزنند تا به مرکز صحی برسند. او همچنان افزود که نا امنی تاثیر جدی بر کیفیت خدمات صحی و نظارت و بررسی از کیفیت آن برجاگذاشته است.

شمار زیاد افغان‌ها که برخی از کیفیت خدمات صحی در داخل افغانستان شاکی اند و شماری هم به هدف توریزم صحی برای معاینات و درمان به بیرون از آن کشور به ویژه پاکستان و هند سفر می کنند.

آقای فیروز تایید کرد که کمبود نیروی فنی عرضه کنندۀ خدمات صحی سبب شده است که افغان‌ها برای درمان به بیرون از کشور بروند و سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دالر را در کشورهای خارجی به مصرف برسانند.

وزیر صحت عامۀ افغانستان گفت که مراکز درمانی حتا در مناطق ناامن و زیر نفوذ مخالفان مسلح نیز باز است. اما شماری از باشنده‌گان ولایت بلخ از عرضۀ خدمات صحی راضی نیستند.

با این حال شماری از باشندگان بلخ که برای تداوی مریضان شان به یگانه مرکز حوزوی شمال در مزارشریف آمده اند، از عرضه خدمات صحی حتا در شفاخانۀ حوزه‌ای ولایت بلخ راضی نیستند.

وزیر صحت افغانستان می‌گوید که با توجه به چالش های اساسی برای عرضه خدمات بهتر صحی، به تشکیلات، بودجه بيشتر و نیرو های فنی نياز بیشتر وجود دارد.

XS
SM
MD
LG