لینک های دسترسی

Breaking News

بریتانیا به صدها ترجمان افغان ویزۀ اقامت می‌دهد


وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که به صدها ترجمان افغان که با نظامیان بریتانیایی در افغانستان کار کرده اند، زمینۀ اقامت در بریتانیا فراهم می شود.

گفین ویلیامسن، وزیر دفاع بریتانیا، به روزنامۀ دیلی میل گفته است که به ترجمانان افغان که از به گفتۀ وی "قهرمانان فراموش شده" اند، حدود ۴۰۰ ویزای جدید صادر خواهد شد.

با آنکه بیش از ۳۵۰۰ افغان در نزدیک به دو دهۀ گذشته به صفت ترجمان با نظامیان بریتانیایی مستقر در افغانستان کار کرده اند، تا کنون تنها به حدود ۴۰۰ تن آنان ویزای اقامت در بریتانیا داده شده است.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیۀ افغانستان، نیز در جریان سفرش به بریتانیا گفته است که حکومت بریتانیا سبب "ناکامی" هزاران تن از آن ترجمانان افغان شده است که برای قوای بریتانیایی مستقر در افغانستان کار کرده اند.

آقای عبدالله گفته است که ترجمانان افغان در مقایسه با نظامیان بریتانیایی با خطر بزرگتر روبرو اند، اما با وصف وعدۀ اقامت به این ترجمانان افغان در بریتانیا، حکومت آن کشور زمینۀ اسکان آنان را فراهم نمی‌کند.

پس از کاهش حضور نظامیان خارجی به شمول سربازان بریتانیایی در افغانستان، اکنون ترجمانان محلی آنان به گفتۀ آقای عبدالله با خطر فزاینده روبرو اند.

روزنامۀ اکسپرس بریتانیا گزارش داده است که بیش از ۷۰۰۰ افغان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ با نظامیان بریتانیایی مستقر در افغانستان کار کرده اند که از حدود نصف آنان ترجمان بوده اند.

اما با وصف کاهش حضور نظامیان بریتانیایی در افغانستان، به شمار اندک ترجمانان افغان زمینۀ سفر و اقامت در بریتانیا فراهم شده است.

آقای عبدالله نقش ترجمانان افغان در موفقیت های نظامیان خارجی مستقر در افغانستان "حیاتی" عنوان کرده و گفته است که اگر کمک آنان نمی بود، چالش های امروز جهان به مراتب بزرگتر می‌بود.

هم اکنون نیز حدود ۵۰۰ نظامی بریتانیایی در افغانستان حضور دارد. از سال ۲۰۰۱ تا کنون ۴۵۵ نظامی بریتانیایی در افغانستان کشته شده است.

XS
SM
MD
LG