لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق: مروانا و شهوت رابطه دارند 


در جای که دود است، آتش هم است. یافته های یک تحقیق تازه طبی نشان می دهد افرادی که مروانا دود می کنند در مقایسه با سایر افراد ۲۰ در صد بیشتر مقاربت جنسی انجام می دهند.

این پژوهش که از سوی محققین پوهنتون استنفورد امریکا انجام شده و نتایج یافته های آنان در ژورنال طب جنسی یاJournal of Sexual Medicine به نشر رسیده است، حاکی است که مروانا شاید سبب تشدید غرایز شهوانی گردد.

پژوهشگران این تحقیق پس از بررسی، تجزیه و تحلیل در مورد ۵۰ هزار شهروندان امریکایی که سن شان بین ۲۵ تا ۴۵ سال بود، به چنین نتیجه گیری رسیدند.

معلومات در مورد این شهروندان امریکایی بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ توسط ادارۀ سروی رشد خانواده جمع آوری شده بود.

پژوهشگران در این سروی دو سوال طرح کرده بودند: یکی این که در چهار هفتۀ گذشته چند بار مقاربت جنسی انجام داده اند و دوم این که در ۱۲ ماه گذشته چند بار مروانا استعمال کرده اند.

بر اساس یافته های این تحقیق، زنان که هر روز مروانا استعمال می کردند، حد اوسط در چهار هفتۀ ، بیشتر از هفت بار مقاربت جنسی داشتند و کسانیکه در ۱۲ ماه گذشته مروانا استعمال نکرده بودند، فقط شش بار مقاربت جنسی داشتند.

یافته های این پژوهش همچنان نشان می دهد مردانی که همه روزه مروانا استعمال می کردند، در چهار هفته حد اوسط ۶.۹ بار مقاربت جنسی داشتند و مردان که از این مواد نیشه آور استعمال نمی کردند، حد اوسط ۵.۶ بار در چهار هفته مقاربت جنسی داشتند.

مایکل آیزنبرگ، یکی از پژوهشگران این تحقیق، می گوید که یافته های آنان نشان می دهد افرادیکه مروانا استعمال می کنند در مقایسه با سایر افراد در چهار هفته ۲۰ در صد بیشتر مقاربت جنسی دارند.

اما آقای آیزنبرگ هشدار می دهد که یافته های این تحقیق نباید سوء تعبیر شود که گویا استعمال مروانا به طور قطعی تمایل به مقاربت جنسی را افزایش می دهد.

آیزنبرگ گفت "چنین نیست که اگر مروانا بیشتر استعمال کردید، مقاربت جنسی بیشتر خواهید داشت."

در گذشته تصور این بود که زنان و مردان پس از مقاربت جنسی مروانا استعمال می کنند، اما به گفتۀ آقای آیزنبرگ، یافته تحقیقات آنان عکس چنین تصور را به اثبات می رساند—یعنی زنان و مردان در همه سطوح زندگی اجتماعی پس از استعمال مروانا، به مقاربت جنسی مباردرت می ورزند.

XS
SM
MD
LG