لینک های دسترسی

Breaking News

نوشیدن ادرار گاو برای مبارزه با کروناویروس در هند


محفل نوشیدن ادرار گاو در هند

یک گروه هندو در هند به این عقیده که گویا ادرار گاو کروناویروس را دفع می‌کند، محفل ادرار نوشی را راه اندازی کرد.

این محفل به روز شنبه ۱۴ مارچ (۲۴ حوت) در اتحادیه سراسری هندو های هند در دهلی جدید را اندازی شد و در حدود ۲۰۰ نفر در آن اشتراک کردند و به امید دفع کروناویروس ادرار گاو نوشیدند.

اوپرکاش که در این محفل اشتراک کرده بود به آژانس خبررسانی رویترز گفت: "ما از ۲۱ سال به اینسو ادرار گاو می‌نوشیم و با مواد فاضله گاو حمام می‌کنیم. ما هیچ زمانی احساس نکردیم که به ادویه انگلیس‌ها نیاز داشته باشیم."

مواد تهیه شده از ادرارگاو برای استفاده پس از تراشیدن ریش
مواد تهیه شده از ادرارگاو برای استفاده پس از تراشیدن ریش

یک رهبر ایالت شرقی آسام هند در اوایل ماه جاری در جریان مجلس عمومی پارلمان این کشور پیشنهاد کرد که ادرار و مواد فاضله گاو می‌تواند برای معالجهٔ کروناویروس استفاده شود.

رهبران حزب حاکم نرندرا مودی، صدر اعظم هند از استفادۀ ادرار گاو منحیث ادویه و معالجهٔ مرض سرطان، حمایت کرده اند.

هندی‌ها از ادرار گاو به ادعای خودشان حتا برخی دواها را تولید می‌کنند که در زندگی روزمره از آن استفاده می‌شود.

هندو ها گاو را مقدس می‌دانند و برخی از شهروندان این کشور همواره برای مبارزه و معالجهٔ امراض مختلف، ادرار گاو می‌نوشند.

متخصصین طب بارها تاکید کرده اند که ادرار گاو هیچ مرضی را معالجه نمی‌کند و هیچ شواهد و مدارکی وجود ندارد که از کروناویروس جلوگیری کند.

سازماندهندگان این محفل امیدوار اند که محافل مشابه در سایر بخش های این کشور نیز راه اندازی شود.

XS
SM
MD
LG