لینک های دسترسی

Breaking News

جاپان بیش از ۱۲۲ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند


سفارت جاپان در کابل می‌گوید که قرار است حکومت این کشور، ۱۲۲.۲ میلیون دالر را به افغانستان کمک کند.

این پول برای پشتیبانی از برنامه‌های بشردوستانه و پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان هزینه خواهد شد.

سفارت جاپان در کابل روز دوشنبه اول فبروری (۱۳ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفت که این کمک‌ها بخشی از تعهدات تازۀ حکومت آن کشور به افغانستان است.

اوكادا تاكاشی، سفیر جاپان در کابل گفت: "تقويت بخش امنيتی در موقع که ما در آستانه صلح قرار داريم نقش اساسی را در ملت سازی به رهبری افغان‌ها ايفا می‌کند. سهم مداوم ما در صندوق وجهی قانون و نظم برای افغانستان(LOTFA) نمونۀ از تعهد جاپان برای يک افغانستان صلح‌آميز است."

جاپان در کنفراس ژنیو که در نومبر سال گذشته برگزار شد تعهد کرد که تا سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۸۰ میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد.

قرار است این مقدار پول، ۱۷ پروژه را که از سوی برخی نهادهای بین‌المللی در سراسر افغانستان ترتیب شده است تمویل کند و همچنان این پروژه‌ها توسط نهادهای کمک‌کنندۀ بین‌المللی در امور بشردوستانه تطبیق خواهند شد.

جاپان در دو دهۀ گذشته، یکی از بزرگترین کشورهای کمک‌کننده در افغانستان بوده است که از سال ۲۰۰۱ میلادی تا اکنون، ۶.۹ میلیارد دالر را در بخش‌های مختلف، به ویژه تامین امنيت، زراعت، توسعۀ روستايی، بلندبردن ظرفيت‌های انسانی، آموزش، صحت و زیربناها در این کشور هزینه کرده است.

این در حالی است که هفته گذشته اتحادیۀ اروپا گفت که به هدف مبارزه با کروناویروس در افغانستان قرار است ۳۵ میلیون یورو به این کشور کمک کند.

این اتحادیه روز سه شنبه ۲۶ جنوری (هفتم دلو) در خبرنامه‌ای گفت که این پول در بخش‌های بلندبردن ظرفیت و پاسخگویی سیستم‌های صحی، آزمایش و معالجه بیماران، بهبود پیش‌گیری از عفونت، افزایش آگاهی‌دهی و کاهش خطرات تغذیۀ مربوط به کووید۱۹ در افغانستان به مصرف خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG