لینک های دسترسی

Breaking News

کابل تا دو ماه دیگر نشست تاپی را میزبانی می کند


پروژۀ تاپی سالانه بین ۲۷۰ میلیون تا ۳۵۰ میلیون دالر تنها پول نقد به افغانستان عاید خواهد کرد

داود شاه صبا وزیر معادن افغانستان می گوید که دو الی سه سال نیاز است تا کار پروژه تاپی یا پایپ لاین گاز تکمیل شود و بهره برداری از این پروژه عملاً آغاز گردد.

وزیر معادن که در بازگشت از ۲۰ مین نشست کشور های عضو تاپی - ترکمستان، افغانستان، پاکستان و هند - گفت که در جلسه پاکستان توافق شده است که نشست آیندۀ تاپی تا دو ماه دیگر در کابل برگزار شود.

آقای صبا گفت که قرار است رئیس کنسرسیومی که این پروژه را تطبیق می کند نیز در نشست کابل مشخص شود. به گفتۀ وزیر معادن تعیین زمان مشخص برای آغاز کار عملی این پروژه مشکل است، اما به گفتۀ وی کار عملی این پروژه بین یک تا دو سال آینده آغاز شده می تواند.

وزیر معادن افغانستان می گوید که با برگزاری هر جلسه امکان عملی شدن پروژه تاپی بیشتر می شود. او گفت که پس از آغاز پروژه تاپی برعلاوۀ فرصت های فراوان شغلی، افغانستان سالانه حدود ۲۷۰ تا ۳۵۰ ملیون دالر تنها پول نقد از این پروژه نفع خواهد برد.

وزیر معادن می گوید که هم اکنون شرکت های توتال فرانسه، آر تی گلوبل روسیه و شرکت چینا پترولیم علاقمند تطبیق و مدیریت این پروژه استند، اما به گفتۀ آقای صبا جلسۀ بعدی تاپی این موضوع را نهایی خواهد ساخت.

آقای صبا همچنان گفت در نشست پاکستان روی چگونگی تامین امنیت مسیر این پایپ لاین گاز بحث صورت گرفته و در جلسه کابل این مساله نهایی خواهد شد.

وزیر معادن افزود که تطبیق پروژۀ تاپی خود می تواند امنیت را در افغانستان بهبود دهد، چون به گفتۀ وی منافع کشور های همسایه سبب تقویت همکاری های منطقه یی در زمینۀ امنیت نیز خواهد شد.

وزیر معادن گفت علاقمندی برای تسریع کار پروژه تاپی در بین هر چهار کشور عضو این پروژه وجود دارد و کشور های عضو برای تسریع کار پروژه تاپی تاکید دارند.

XS
SM
MD
LG