لینک های دسترسی

Breaking News

جنجال درج نام 'سایر اقوام' افغانستان در تذکره‌های الکترونیکی


تذکره‌های الکترونیکی افغانستان که از سال‌ها به اینسو با مشکلات متعدد مواجه بود، حال یک بار دیگر جنجال‌ برانگیز شده است.

ادارهٔ ملی احصاییه و معلومات افغانستان می‌گوید که بر اساس تقاضای بزرگان قومی نام "سایر اقوام" را درج سیستم کرده است، اما ریاست جمهوری می‌گوید که شاخه‌های اقوام نباید به گونهٔ علیحده درج شوند.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که در جریان اخذ تذکره‌های الکترونیکی، "شاخه‌ها و طوایف متعدد یک قوم و تبار" نباید به عنوان اقوام مستقل معرفی شوند.

او افزود که تصامیم عجولانه در این خصوص نه تنها این که حکومت را مورد پرسش قرار می‌دهد بلکه در میان مردم نیز سبب تفرقه و بی اعتمادی خواهد شد.

آقای دانش این اقدام را غیر مسلکی و علمی عنوان کرده است.

در این حالی است که ادارهٔ ملی احصاییه و معلومات افغانستان گفته است که بزرگان برخی از اقوام رسماً خواهان درج نام اقوام شان در تذکره‌های الکترونیکی شده اند.

این اداره گفته است که بر اساس بند سوم مادهٔ چهارم قانون اساسی و شورای عالی ستره محکمه درج نام اقوام دیگر، غیر از اقوام چهارده‌گانه، در تذکره‌های الکترونیکی ممانعت ندارد و این اداره‌ بر اساس تقاضا های مکرر اقوام این تصمیم را اتخاذ کرده است.

اما آقای دانش گفته است که شناخت هویت‌های قومی به مطالعهٔ مسلکی، تاریخی و فرهنگی نیاز دارد و نباید در این خصوص با شتاب‌زدگی تصمیم اتخاذ شود.

معاون دوم رییس جمهور افغانستان گفته است کمیسیونی که در سال ۱۳۹۶ در این رابطه ایجاد شده بود که توانست تنها در مورد قوم سادات تصمیم اتخاذ کند.

ادارهٔ احصاییه و معلومات افغانستان تا اکنون در مورد اظهارات آقای دانش واکنش نشان نداده، اما گفته است که نام سایر اقوام درج سیستم شده و مردم می‌توانند در جریان خانه پری فورمه‌های تذکره نام قوم خویش را در ویب‌سایت دریابند.

این اداره در ماه جدی گفت که یک میلیون و ۷۰۰ هزار تذکرۀ الکترونیکی در سراسر این کشور توزیع شده است.

توزیع تذکره الکترونیکی به دلیل درج کلمۀ افغان در این تذکره یک روند پرجنجال در افغانستان بود که اتخاذ تصمیم نهایی در این خصوص حدود سه سال را در بر گرفت.

برای پایان‌دادن به این جنجال، رییس جمهور غنی، در اواخر ماه ثور سال ۱۳۹۶ خورشیدی، فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن کلمه‌های دین، افغانیت و قومیت در تذکره درج می‌گردد.

در نهایت، روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی در ماه ثور سال ۱۳۹۷ آغاز شد و رییس جمهور غنی نخستین فردی بود که تذکرهٔ الکترونیکی گرفت.

XS
SM
MD
LG