لینک های دسترسی

Breaking News

تا سه دهۀ دیگر ۲۵ درصد جمعیت جهان مشکل شنوایی پیدا می‌کنند – گزارش


سازمان جهانی صحت با نشر گزارشی گفته است که تا سال ۲۰۵۰ میلادی از هر چهار نفر در جهان یکی آن به مشکلات شنوایی دچار خواهند شد و بر بنیاد سفارش این سازمان باید در زمینۀ جلوگیری و درمان مشکلات شنوایی از همین اکنون سرمایه گذاری شود.

این گزارش که در نوع خود برای نخستین بار تهیه شده، تاکید کرده که شمار زیاد عواملی که سبب مشکلات شنوایی می‌شود، مثل انتانات، معروض بودن با صدای بلند و گزینه‌های شخصی افراد برای زیست و معیشت، قابل پیشگیری است. در این گزارش آمده است که از ۶۰ درصد عواملی که سبب ناشنوا شدن کودکان می‌شود، می‌توان جلوگیری کرد.

سازمان جهانی صحت در این گزارش یک سلسله تدابیر را پیشنهاد کرده است که تطبیق آن سالانه برای هر فرد یک دالر و ۳۳ سنت هزینه خواهد کرد، در غیر آن بر بنیاد یافته‌های این گزارش، هر سال نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد دالر باید صرف رسیدگی به آن مشکلات شنوایی شود که می‌شد از آن پیشگیری کرد.

گزارش هشدار داده است که اگر همین حالا برای رفع مشکل شنوایی اقدام نشود، هزینۀ آن در چند دهۀ آینده بسیار گزاف خواهد بود و افزون بر صرف منابع هنگفت مالی، شمار زیاد مردم از مشارکت اجتماعی، آموزش و اشتغال محروم خواهند شد.

در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۱.۹ میلیارد نفر در جهان مشکل شنوایی داشتند و بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت این رقم تا سه دهۀ دیگر به ۲.۵ میلیارد نفر خواهد رسید که ۷۰۰ میلیون آنان مشکل جدی داشته و نیازمند به مراقبت و درمان طبی خواهند بود.

کمبود دسترسی به خدمات صحی، به ویژه در کشورهایی با سطح درآمد پایین که با مشکل کمبود داکتران و متخصصان مسلکی نیز روبرو اند، یکی از بزرگترین عوامل افزایش مشکلات شنوایی در جهان خوانده شده است. بر اساس این گزارش نزدیک به ۸۰ درصد افراد ناشنوا در کشورهای فقیر و کم در آمد زندگی می‌کنند.

با اینحال، بر بنیاد گزارش سازمان جهانی صحت، حتا در کشورهای ثروتمند با وصف موجودیت تاسیسات بهتر و داکتران ورزیده و مجرب، دسترسی به خدمات طبی گوش نامتوازن است.

در گزارش آمده است که معلومات نابسنده در مورد سلامت شنوایی و نیز شرم پنداشتن ناشنوایی یا بیماری‌های جدی گوش سبب شده است که برخی از بیماران از مراجعۀ به موقع به داکتر پرهیز کنند.

یکی از پیشنهادات این گزارش برای جلوگیری از افزایش مشکلات شنوایی، ابتکارات صحت عامه است، از کاهش آلودگی صوتی و صدای بلند در اماکن عامه گرفته تا افزایش دسترسی به واکسین‌های امراضی چون التهاب سحایا (مننجیت) که یکی از عوامل انتانی از دست رفتن شنوایی است. همچنین معاینۀ منظم گوش در سنین مشخص از دیگر سفارشات این گزارش است.

XS
SM
MD
LG