لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان از افغانستان پخته وارد می‌کند


پاکستان در نظر دارد ۲۰ هزار تن پخته را از افغانستان وارد کنند تا به کمبود مواد خام سکتور نساجی آن کشور رسیدگی شود.

محصولات پخته در پاکستان در سال های اخیر به دلیل کمبود آب کاهش یافته و چنین کاهش، سکتور نساجی آن کشور را متاثر ساخته است.

مقامات پاکستانی مایل اند تا ۲۰ هزار تن پخته را که در مناطق جنوبی افغانستان ذخیره شده است، خریداری کرده و پس از ارزیابی بهداشتی این محصول زراعتی، آنرا توسط کانتینر های مهرلاک شده، به پاکستان انتقال دهند.

به گفتۀ یک مقام پاکستانی، "یک تیمی از دیپارتمنت حفاظت از گیاهان مربوط به وزارت تحقیقات امنیت غذایی جهت بررسی خطرات احتمالی {این تولید زراعتی} از افغانستان دیدار خواهد کرد."

پاکستان تخمیناً سالانه به ۱۵ میلیون بستۀ پخته برای سکتور نساجی خود نیاز دارد، در حالیکه این کشور از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به این سود، بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون بسته پخته تولید داشته است.

وزارت تجارت افغانستان در گذشته تلاش می کرد تا برای صادرات پختۀ خود به مارکیت های پاکستان دسترسی پیدا کند.

در صورت توافق، صادر کنندگان پخته در افغانستان با استفاده از سرحدات تورخم و چمن، کالا های تجارتی شان را به پاکستان انتقال خواهند داد تا هزینۀ مصرف انتقال کاهش یابد.

قبل بر این، حکومت پاکستان واردات پخته در آن کشور را متوقف کرده بود و این اقدام تلاشی بود تا قیمت فروش پخته را برای دهقانان جذاب بسازد و آنان تشویق شوند در فصل بعدی، پخته کشت کنند.

تجارت بین افغانستان و پاکستان در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ حدود ۱.۶۲ میلیارد دالر بود. صادرات پاکستان به افغانستان در این سال ها، به ۱.۲۸ میلیارد دالر و صادرات افغانستان به پاکستان فقط به ۳۳۷ میلیون دالر می رسید.

XS
SM
MD
LG