لینک های دسترسی

نخستین ماه عاری از پولیو ثبت تاریخ پاکستان شد


در پنج ماه گذشته ۱۱ واقعۀ مثبت پولیو در پاکستان ثبت شده است

مقام‌های صحی در پاکستان گفته اند که برای نخستن بار در تاریخ آن کشور، تمام نمونه هایی که ماه گذشته برای تثبیت پولیو آزمایش شد، منفی بوده است.

این انکشاف نشانۀ مثبت پیشرفت در راستای مبارزه و ریشه کن ساختن ویروس پولیو در پاکستان تلقی می شود.

داکتر رانا صفدر رئیس مرکز ملی عملیات اضطراری پاکستان گفت که در یک ماه گذشته ۴۰ نمونه از ۱۴ شهر پاکستان زیر نظارت سازمان جهانی صحت جمع آوری شد.

آقای صفدر گفت که نتیجۀ منفی تمام این نمونه‌ها به این مفهوم است که می توان تدریجاً ویروس پولیو را در پاکستان از طریق برنامۀ معافیت کتلوی و تطبیق واکسین محو کرد.

قرار است کمپاین جدید پولیو در مناطق آسیب پذیر پاکستان پس از عید رمضان راه اندازی شود.

افغانستان و پاکستان تنها دو کشور میزبان پولیو در جهان است. از آغاز سال روان میلادی تا حال ۱۱ واقعۀ مثبت پولیو از ایالت‌های خیبرپشتونخواه و سند پاکستان گزارش شده است.

XS
SM
MD
LG