لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان مکاتب دختران را در کابل مسدود کرده و معلمان را بیرون راندند


پس از مسدود کردن دروازه‌های پوهنتون‌ها به روی دختران، معلمان مکاتب دختران در شهر کابل می‌گویند که افراد طالبان مکاتب ابتداییه دختران را نیز مسدود کرده و به آنان دستور دادند تا دوباره به مکاتب بر نگردند.

یکی از معلمان مکاتب ابتداییه دختران در کابل که به دلایل امنیتی از گرفتن نامش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که برای بیش از ۳۰ سال شاگرد تربیه کرده است اما طالبان او و همکارانش را از مکتب بیرون راندند.

او افزود: "امروز صبح طالبان آمدند و ما را از مکتب بیرون کردند. آنان ما را تهدید کرده گفتند که بروید در خانه بنشینید زنان را چی به کار. ما چی گناه کردیم. اسلام خو نگفته که زنان کار نکنند. این ها از تاریخ اسلام خبر ندارند و با ما وحشیانه برخورد کردند."

این در حالی است که طالبان روز گذشته رسماً تحصیلات عالی دختران را تعلیق کردند، اقدامی که واکنش‌های ملی و بین‌المللی را در پی داشت.

سر معلم یکی از مکاتب دیگر شهر کابل که نخواست در گزارش نامی از وی برده شود به صدای امریکا گفت که طالبان به آنان گفتند که دیگر نیاز نیست به وظیفه برگردند.

او گفت: "مصروف کار بودیم که طالبان وارد مکتب شدند و به گونهٔ زشت ما را از مکتب بیرون کردند و گفتند که پس نیایید، مکتب‌ها دیگر باز نمی‌شوند. به ما گفتند که بروید در خانه بنشنید."

آنان همچنان گفتند که هفتهٔ گذشته طالبان از آنان امتحان علوم دینی اخذ کردند و سوالاتی را مطرح کردند که شاید مسلمانان اندکی و ممکن تنها علمای دینی پاسخ آن را بدانند.

یکی از این معلمان گفت: "در هنگام امتحان با ما بسیار برخورد زشت داشتند و سوالاتی مطرح کردند مانند نام‌های ملایکی را بگویید که بر شانه‌ٔ راست و چپ تان نشسته اند. همچنان پرسان می‌کردند که اندازهٔ کفن مردان و زنان را بگویید. فقط ما ملا استیم. در مورد دین معلومات کافی داریم اما اگر ما جزییات را بدانیم پس ملاها و علما برای چه اند."

او گفت که در جریان امتحان نیز به گونهٔ تحقیر آمیز با آنان برخورد صورت گرفت که "برای کسی که یک عمر خدمت اولاد این وطن را کرده است بسیار درد آور است".

شماری از معلمان گفته اند که آنان در حالی از مکاتب بیرون رانده شده اند که هنوز معاشات خود را دریافت نکرده اند.

یکی از آنان گفت: "حالی که اگر در خانه بنشینم اولاد ما را کی نان می‌دهد. نان آور خانه خودم استم. حالی چی خاک را به سر کنم. به ما می‌گویند که روزی رسان خدا است بروید از خدا بخواهید. من بیوه استم همین معاش معلمی ناچیز را خرج خانه می‌کردم."

سخنگویان طالبان تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده اند.

راحله انتظار، یکی از استادان پیشین یکی از مکاتب شهر کابل به صدای امریکا گفت که طالبان باید به زندگی معلمانی باندیشند که تنها نان آور خانه‌های خود اند و "اگر آنان و اولاد‌های شان را چیزی شود طالبان مسوول آن خواهند بود و باید جوابگو قرار داده شوند."

تحت حاکمیت قبلی طالبان، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان عمدتاً از حق کار و تحصیل محروم بودند.

XS
SM
MD
LG