لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ در مورد بودجۀ توافق شده خرسند نیست


دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است که از بودجۀ توافق شده میان قانونگذاران امریکایی، خرسند نیست.

رئیس جمهور ترمپ گفته است که پس از مطالعۀ جزئیات این بودجه، تصمیم خواهد گرفت که آن را توشیح کند یا خیر؟ اما اضافه کرده که خواستار تعطیلی مجدد حکومت نیست.

قانونگذاران امریکاایی، برای جلوگیری از تعطیلی دوبارۀ حکومت و تمویل برنامۀ اعمار موانع جدید در امتداد سرحد با مکسیکو، بهروز دوشنبه (١٠فبروری) روی بودجۀ سال ۲۰۱۹ به یک توافق ابتدایی نایل شدند.

اما در این بودجه، مبلغ پیشنهادی رئیس جمهور ترمپ برای ساخت دیوار مرزی با مکسیکو شامل نمیباشد.

دونالد ترمپ در نظر داشت که در سال ٢٠١٩، حدود ٣٥٠ کیلومتر دیوار را در امتداد سرحد با مکسیکو اعمار کند، ولی با پولی که در بودجه توافق شده برایش تخصیص داده شده، حکومت تنها میتواند که نزدیک به ٩٠ کیلومتر موانع فیزیکی را در سرحد ایجاد کند.

باوجود آن هم، رئیس جمهور ترمپ بار دیگر به ساخت این دیوار تاکید کرده و گفته است که برای این کار ممکن از روش های دیگر کار بگیرد.

XS
SM
MD
LG