لینک های دسترسی

Breaking News

پیامد دیگر کروناویروس؛ هفت میلیون بارداری ناخواسته در شش ماه


صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته است که ادامۀ قرنطین به خاطر جلوگیری از گسترش کروناویروس، سبب کاهش دسترسی زنان به دوا، وسایل و امکانات برنامۀ تنظیم خانواده و میلیون‌ها بارداری ناخواسته خواهد شد.

این ادارۀ ملل متحد گزارش داده است که در چند ماه آینده دسترسی ۴۷ میلیون زن در ۱۱۴ کشور فقیر و دارای سطح درآمد متوسط در سرتاسر جهان، به امکانات جلوگیری از بارداری قطع خواهد شد که هفت میلیون آنان به گونۀ ناخواسته باردار خواهند شد.

بر اساس این گزارش که روز سه شنبه ۲۸ اپریل (نهم ثور) نشر شد، ادامۀ قرنطین برای یکسال سبب کم و بیش ۱۵ میلیون مورد باروری ناخواسته در سرتاسر جهان خواهد شد.

صندوق جمعیت ملل متحد گفته است که گسترش کروناویروس هم بار سنگینی را بر دوش کارمندان و تاسیسات طبی اعمال کرده و هم سبب شده است که برخی تاسیسات صحی مسدود شده یا خدمات خود را به زنان و دختران محدود کنند و در نهایت برخی زنان و دختران از بیم کروناویروس، از انجام بعضی آزمایشات مهم طبی صرف نظر کنند.

خشونت علیه زنان

افزون بر این، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گزارش داده است که با ادامۀ قرنطین، خشونت‌های جنسیتی نیز در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش این نهاد، اگر قرنطین برای شش ماه ادامه یابد، ۳۱ میلیون مورد خشونت جنسیتی را می‌توان انتظار داشت و در صورت ادامۀ قرنطین، در هر سه ماه ۱۵ میلیون مورد دیگر خشونت رخ خواهد داد.

همچنین در این گزارش از افزایش ختنۀ دختران هشدار داده شده است و گفته شده است که همه‌گیری کووید۱۹ سبب خواهد شد تا در یک دهۀ آینده، دو میلیون مورد خنتۀ دختران صورت گیرد که در صورت عدم وقوع این همه‌گیری می‌شد از آن جلوگیری کرد.

پیامد ناگوار دیگر همه‎گیری کروناویروس، بر اساس گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، افزایش ازدواج کودکان عنوان شده است. بر اساس این گزارش بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ حدود ۱۳ میلیون مورد دیگر به ازدواج کودکان در سرتاسر جهان افزوده خواهد شد، حالانکه در نبود این همه‌گیری ممکن بود از آن جلوگیری شود.

ناتالیا کانیم، رییس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تاثیرات کروناویروس را بر زنان "فاجعه‌بار" خوانده و گفته است: "این همه‌گیری نابرابری را عمیق‌تر کرده و میلیون‌ها زن و دختر را با خطر محرومیت از برنامۀ تنظیم خانواده و حفاظت از بدن و سلامتی شان معروض کرده است".

داکتر کانیم گفته است که به هر قیمتی که شود از صحت باروری زنان باید محافظت شود و ارایۀ خدمات به آنان ادامه یابد.

XS
SM
MD
LG