لینک های دسترسی

Breaking News

تعلیق برنامه اسکان مجدد برای پناهجویان افریقایی در نایجر


آرشیف

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که برنامه اسکان مجدد پناهجویان افریقایی را در نایجر به طور موقت به حالت تعلیق در آوده است.

به گفته مقام های این اداره ملل متحد، دلیل تعلیق فعالیت های این برنامه این است که تعداد بسیار اندک کشور ها آمادۀ پذیرفتن این پناهجویان می باشد.

نایجر در ماه نوامبر سال گذشته میلادی توافق کرد تا به آنعده پناهجویان موقتاً اجازه اقامت بدهد که توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در مسیر سفر از لیبیا به اروپا نجات داده می شوند.

بر اساس این توافق، پناهجویان نجات داده شده پس از اقامت موقت در نایجر، به یک کشور سوم انتقال می یابند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که از ماه دسمبر ۲۰۱۷ تا حال ۱۴۰۰ پناهجو را از لیبیا به نایجر انتقال داده است.

پناهجویان افریقایی که نمی توانند از لیبیا خود را به اروپا برسانند، توسط نیرو های امنیتی لبیبا دستگیر شده و سپس در شرایط بسیار بد در بازداشتگاه ها نگهداری می شوند.

ونسانت کوشتیل، یک مقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که این اداره می خواهد شمار بیشتر پناهجویان بازداشت شده را از لیبیا خارج کند، اما حکومت نایجر این عملیات را به حالت تعلیق در آورده چون به گفته وی شمار کشور های سومی که قرار است پناهجویان در آن اسکان مجدد داده شوند، کاهش یافته است.

این مقام ملل متحد گفت که تا حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نتوانسته یک راه حل برای این مشکل پیدا کند، زیراتنها ۳۰ مرکز اسکان مجدد وجود دارد واین تعداد برای اسکان مجدد تمام پناهجویان افریقایی کافی نمی باشد.

به گفتۀ کوشتیل "ما از کشور های که پناهجویان را برای اسکان مجدد می پذیرند، خواستیم که اقدامات بیشتر را رویدست بگیرند تا هزاران تن که در نایجر به سر می برند، هر چه زودتر از آن کشور خارج شوند. در غیر آن جای برای انتقال پناهجویان بیشتر که در لیبیا در بازداشتگاه ها در شرایط بد قرار دارند، خالی نخواهد شد."

صد ها هزار پناهجو از کشور های جنوب صحرای افریقا مسیر خطرناک سفر به لیبیا را طی می کنند تا از طریق آن کشور خود را به اروپا برسانند.

بر بنیاد آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، در حال حاضر، ۷۰۰ هزار مهاجر به شمول کم از کم ۴۷ هزار پناهجوی که نیاز به حراست دارد، در لیبیا به سر می برد.

بسیاری این مهاجران و پناهجویان نمی توانند خود را به ایتالیا، نزدیک ترین و اصلی ترین محل ورود به اروپا، خود را برسانند چون آنان یا توسط مقام های لیبیایی دستگیر شده و یا هم به دام قاچاقبران انسان افتاده و به خاطر کسب پول گروگان گرفته می شوند.

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به خاطر پیشبرد عملیات بشردوستانه خود در مدیترانه مرکزی، خواستار ۲۲۷ میلیون دالر شده است.

ونسانت کوشتیل، یک مقام این اداره گفت که از پول می توان برای اسکان مجدد این پناهجویان در برخی کشور های افریقایی استفاده کرد و پناهجویان را از ادامه سفر به سوی لیبیا ترغیب نمود.

XS
SM
MD
LG