لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ بن‌بست جنگ افغانستان به سود طالبان است – مقام‌های امریکایی


مقام‌های استخباراتی امریکا از احتمال حملات تندروان مستقر در پاکستان بر اهداف امریکایی در منطقه خبر داده اند

مقام‌های استخباراتی ایالات متحده می‌گویند که برای شکست بن بست باید حمایت های بیشتر برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فراهم شود.

دگرجنرال ونسنت ستوارت، رئیس ادارۀ استخبارات نظامی ایالات متحدۀ امریکا بر تقویت صفوف قوای مسلح افغانستان، فراهم آوری تجهیزات و تسیلحات بیشتر به سربازان افغان، افزایش دسترسی قوای افغان به اطلاعات دقیق و فوری استخباراتی و افزایش آموزش و مشاورت به آنان تاکید دارد.

آقای ستوارت پنج شنبه در مجلس استماعیۀ کانگرس ایالات متحده گفت که اگر چنین نشود، وضعیت در افغانستان وخیم‌تر شده و طالبان و سایر مخالفان از آن سود خواهند برد.

این مقام امریکایی با ستایش از عملکرد قوای افغان گفت که سربازان افغان با وصف برخی دستآورد ها در بخش آموزشی و مدیریت بهتر بحران در مقایسه با گذشته، به دلیل مشکلات تجهیزاتی، عملیاتی، فساد، سوء مدیریت ناکامی هایی نیز داشتند.

با وصف چالش‌های موجود، در صفوف قوای مسلح افغانستان، به گفتۀ این مقام استخباراتی ایالات متحده، طالبان نتوانستند به هیچ یک از اهداف تعیین شدۀ استراتیژیک خود برسند.

ضمن تایید بر نفوذ طالبان بر ساحات وسیع روستایی و انجام حملات بزرگ که بیشتر تاثیر روانی داشته است، به گفتۀ آقای ستیوارت طالبان نتوانستند به گونۀ ثابت کنترول مراکز عمده از جمله ولسوالی های بزرگ را در دست گیرند.

دانیل کوتس رئیس ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحده نیز به این باور است که وضعیت در افغانستان رو به وخامت است. او گفت "شکنندگی سیاسی حکومت، کاستی‌ها در صفوف قوای امنیتی چون تلفات بلند، مدیریت ضعیف، مقاومت طالبان و مداخلات منطقه‌ای" سد عمدۀ پیشرفت در افغانستان است.

رئیس ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحده تاکید دارد که قوای افغان هنوز هم به کمک‌های نظامی و مالی خارجی به ویژه در بخش تجهیزات، تسلیحات، نیروی هوایی متکی اند که اگر چنین امکانات به آنان فراهم نشود، به گفتۀ وی وضعیت وخیم‌تر خواهد شد.

آقای کوتس گفت که شاخۀ خراسان داعش که در افغانستان مستقر است، در سال روان میلادی تهدید خفیف برای ثبات افغانستان و نیز علایق ایالات متحده و غرب در آن کشور خواهد بود.

گروه های دهشت افگن مستقر در پاکستان به گفتۀ رئیس ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحده تهدید جدی را متوجه ایالات متحده کرده نمی توانند، با اینحال به گفتۀ این مقام امریکایی این گروه ها تهدیدی برای علایق و اهداف امریکایی در منطقه پنداشته شده و حملاتی را در هند و افغانستان انجام خواهند داد.

تحریک طالبان پاکستانی، جمعیت الاحرار، القاعده در شبه قارۀ هند، داعش و لشکر جهنگوی، گروه های تندروی است که به گفتۀ رئیس ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحده تهدیدات امنیتی را متوجه پاکستان نیز خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG