لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال وقوع حمله در روز انتخابات امریکا


پس از واقعۀ یازدهم سپتمبر، پولیس نیویارک همیشه مراقبت بیشتری بر اوضاع امنیتی آن شهر دارد

مأمورین استخباراتی امریکا میگویند آنان راجع به یک حملۀ احتمالی ای شنیده اند که ممکن به روز انتخابات یا قبل از آن، در ایالت های ورجنیا، تکزاس، و نیویارک اتفاق افتد.

در حالی که شهر نیویارک نیز به شور و شعف آمده، از لحاظ امنیتی، گفته میشود که احتمال یک تهدید تروریستی از جانب شبکۀ القاعده نیز متصور است. گرچه کدام تهدید مشخصی وجود ندارد، اما مقامات در نیویارک همیشه مراقب بوده و آن را جدی میگیرند.

برای شهر نیویارک، این تهدید احتمالی، از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا هردو نامزد ریاست جمهوری، شام سه شنبه که آرأ شمرده میشود، در نیویارک خواهند بود. خانم کلنتن، در یک تالار بزرگ با سقف و دیوار های شیشه یی، و دونالد ترمپ چند کوچه دورتر از آن، در هوتلی در نزدیکی خانه اش، ترمپ تاور.

مقامات وعده میدهند که هر نوع سعی در مختل ساختن این روند دموکراسی را، سرکوب خواهند کرد. پولیس نیویارک، در صدد اتخاذ تدابیر برای محافظت خانم کلنتن و آقای ترمپ اند.

در بیرون، ورزشکاران دوش ماراتان در شهر نیویارک نیز برای رقابت خود آمادگی میگیرند و هزاران افسر پولیس از آنان محافظت میکنند.

در همین حال، حامیان هیلری کلنتن در شهر نیویارک، در واپسین لحظات کمپاین انتخاباتی، به دموکراتان در ایالت های پررقابت، تلیفون میکنند و یا هم پیام متنی میدهند.

بعضی نظرپرسی ها نشان میدهد که تفاوت فیصدی محبوبیت ترمپ و هیلری، کاهش یافته و ازین رو، هردو جانب سعی دارند رأی دهندگان را جلب کنند.

XS
SM
MD
LG