لینک های دسترسی

Breaking News

آیا ملاریا تا ۲۰۳۰ از اکثر بخش‌های جهان محو خواهد شد؟


کشورهای جنوب صحرای افریقا از رهگذر واقعات ملاریا، شایعترین و آسیب پذیرترین منطقۀ جهان است.

سازمان جهانی صحت گفته است که محو ملاریا تا سال ۲۰۳۰ در بخش‌هایی از جهان، هدف بسیار بلند اما نایل شدنی است.

در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۲۱۴ واقعۀ ملاریا در ۹۵ کشورجهان ثبت شد که بر اساس آمار ملل متحد بیش از ۴۰۰ هزار قربانی گرفت.

رهبران جهان سال گذشته هدف تعیین کردند که این بیماری تا سال ۲۰۳۰ در کم از کم ۳۵ کشورجهان ریشه کن شود.

منطقۀ اروپایی سازمان جهانی صحت که ۵۳ کشور به شمول آسیای مرکزی، اسرائیل و ترکیه در آن شامل می باشد، در سال ۲۰۱۵ جغرافیایی عاری از شکل بومی ملاریا اعلام شد.

حقایق در مورد ملاریا:

چند نکتۀ در مورد ملاریا:

حدود ۳.۲ میلیارد نفر – تقریباً نصف جمعیت جهان – در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند.

افریقا با داشتن ۸۸ درصد واقعات و دادن ۹۰ درصد تلفات، شایعترین منطقۀ ملاریا در جهان است.

مرگ و میر ناشی از ملاریا از سال ۲۰۰۰ تا کنون در سطح جهان ۶۰ درصد (در افریقا ۶۶ درصد) و واقعات جدید آن ۳۷ درصد کاهش یافته است.

در بخش‌هایی از جهان به ویژه جنوبشرق آسیا پرازیت‌های عامل ملاریا در مقابل دواها مقاومت کسب کرده است.

کم از کم ۵۳ کشور جهان عاری از پولیو اعلان شده و تا پنج سال آینده ۲۱ کشور دیگر جهان عاری از ملاریا خواهد شد.

ملاریا یک بیماری پرازیتی است که پنج شکل مختلف داشته و عمده ترین وصف این بیماری تب شدید می باشد.

هر کشوری که برای سه سال پیهم هیچ واقعۀ بومی ملاریا را نداشته باشد، از سوی سازمان جهانی صحت به عنوان کشور عاری از ملاریا اعلام می شود.

سازمان جهانی صحت گفته است که تا پنج سال آینده ۲۱ کشور دیگر جهان عاری از ملاریا خواهد شد. این بیماری در کشورهای جنوب صحرای افریقا بیش از هر جای دیگر شایع است.

ملاریا در افغانستان به ویژه ولایت‌های گرمسیر آن کشور شایع بوده و به گفتۀ مقام‌های صحی افغان ۷۵ درصد مردم آن کشور تا هنوز هم در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند.

با آنکه شمار مبتلایان ملاریا در افغانستان در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۴ میلادی حدود هشت درصد کاهش داشت، اما به گفتۀ مقام‌های وزارت صحت عامۀ آن کشور حدود ۲۸ درصد جمعیت افغانستان در ساحات معروض به خطر بلند ملاریا زندگی می کنند.

XS
SM
MD
LG