لینک های دسترسی

Breaking News

واکنش افغانستان به نگرانی طالبان از وضعیت زندانیان


شورای امنیت ملی افغانستان می‌گوید که دولت آن کشور برای عرضۀ خدمات صحی و درمانی در تمام زندان‌ها با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همکاری دارد.

جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به صدای امریکا گفت که زندان‌های بگرام و پلچرخی – جایی که زندانیان طالبان نگهداری می‌شود – نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

آقای فیصل گفت: "راه حل واقعی در روند صلح به ارزیابی وضعیت صحی (زندانیان) نه؛ بلکه به اراده واقعی طالبان نیاز دارد، آنها (طالبان) فاقد چنین چیزی هستند".

در همین حال، وحید عمر، رییس کمیتۀ دولتی ارتباطات عامه جهت وقایه و جلوگیری از شیوع کروناویروس گفته است که حکومت افغانستان تدابیر جدی را در این بخش روی دست گرفته است.

آقای عمر گفت: "تنها مسالۀ محبوسین نیست، در اکثر مکان‌ها که تجمعات مردم داریم، ترتیبات گرفته می‌شود".

این واکنش در حالی بیان می‌شود که گروه طالبان با توجه به روند رهایی زندانیان این گروه که به تعویق افتاد، از وضعیت صحی زندانیان آن گروه ابراز نگرانی کرده است.

بر اساس فرمان رییس جمهور غنی که شش روز پیش صادر شد، قرار است که ۵۰۰۰ زندانی طالبان، در بدل تعهد کتبی که دوباره به میدان جنگ بر نمی‌گردند و پس از بایومتریک به صورت تدریجی رها شوند.

اما رهایی این زندانیان نیز به تعویق افتاد، موضوعی که شورای امنیت ملی افغانستان دلیل آن را بررسی فهرست زندانیان و نیاز به زمان بیشتر خوانده است.

طالبان شرایط حکومت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان را نپذیرفته و گفته اند که این شرایط برای رهایی زندانیان در مغایرت با توافقنامه این گروه با امریکا است.

رهایی ۵۰۰۰ زندانی طالبان یکی از ماده‌های توافقنامۀ ایالات متحده با گروه طالبان است که در ۱۶ روز قبل در دوحۀ قطر امضا شد.

XS
SM
MD
LG