لینک های دسترسی

Breaking News

سیما سمر: بی‌توجهی به تامین عدالت، تمدید منازعه است


کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهد که خواست‌های زنان را در روند گفتگوهای صلح جدی بگیرند و نباید حقوق بشر و تامین عدالت در این گفتگوها به معامله گرفته شود.

سیما سمر، رئیس این کمیسیون روز شنبه (۷ ثور) هنگام نشر تحقیقی زیر نام "زنان، صلح و امنیت" گفت که در گفتگوهای صلح باید به زنان نقش بیشتر و معنی‌دار داده شود.

خانم سمر گفت: "تامین عدالت باید محور اصلی مذاکرات دولت با طالبان باشد. اگر قرار باشد که ما از قربانیان جنگ در افغانستان چشم‌پوشی کنیم دور باطل منازعه را تمدید می‌کنیم."

رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که زنان افغان در این تحقیق گفته اند که نمی‌خواهند در گفتگوهای صلح "حضور سمبولیک" داشته باشند.

خانم سمر همچنان افزود: "وقتی تفاهم نامه یا قراردادی میان دو طرف امضا می‌شود تلاش باید صورت بگیرد که از تکرار منازعه دوبارۀ جلوگیری شود. ما ضرورت داریم ضمانت‌های داشته باشیم که یکی آن میتواند سازمان ملل متحد باشد که نظارت بکند از آتش بس و از توافق نامه صلح".

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز زنان افغان از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواسته اند که در این گفتگوها نباید دستاورد‌های هجده سال گذشته به معامله گرفته شود.

XS
SM
MD
LG