لینک های دسترسی

Breaking News

تهدید و فراخوان صلح، دو گزینۀ حکومت افغانستان


حکومت های افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، هردو، میگویند که طالبان هنوز هم فرصت دارند تا به مذاکرات صلح رو بیاورند و خشونت را کنار بگذارند.

طالبان در حالی به روند صلح دعوت شده اند که قرار است در جریان کمتر از یک ماه، دو نشست بین المللی راجع به روند صلح افغانستان دایر گردند.

امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیۀ افغانستان، روز یکشنبه به تلویزیون آشنا صدای امریکا گفت که حکومت تلاش می ورزد تا از طریق دو گزینه، صلح و ثبات را در افغانستان تامین کند. وی گزینۀ نخست را، "مذاکره و گفتگو" با مخالفینی خواند که حاضر به این مذاکرات اند.

گزینۀ دوم، به گفتۀ آقای میثم، اینست که تروریستان در هرجای افغانستان که باشند، "سرکوب" شوند. وی گفت که "استقرار صلح و ثبات، یک در افغانستان یک ضرورت بسیار بسیار جدی است" و افزود که حکومت مسئولیت دارد تا از تمامیت ارضی کشور پاسداری کند.

از سوی دیگر، یک مقام ارشد وزارت خارجۀ ایالات متحده نیز می گوید که گروه طالبان هنوز هم فرصت دارد وارد میز مذاکرات صلح شود.

الیس ویلز، معاون وزیر خارجۀ ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی، ضمن ستایش از ابتکار ازبکستان برای برگزاری "کنفرانس تاشکند" برای افغانستان، تاکید کرد که گروه طالبان هنوز هم می تواند وارد مذاکرات صلح شود.

خانم ویلز به صدای امریکا گفت "مهم ترین پیام ما برای طالبان این است که دروازۀ مذاکرات صلح باز است. راه برای صلح و ثبات با کرامت وجود دارد. آنعده از طالبان که آماده اند از خشونت دست بکشند؛ روابط شان را با دهشت افگنان قطع کنند؛ و قانون اساسی افغانستان را قبول کنند،" می توانند در مذاکرات صلح شرکت کنند.

وقتی از امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرائیۀ افغانستان، پرسیده شد که آیا طالبان به نشست کابل یا نشست تاشکند دعوت شده اند یا خیر، در پاسخ گفت که طالبان میتوانند با گفتگو ها از طریق شورای عالی صلح، به روند مصالحه رو بیاورند.

وی افزود که نشست تاشکند، به میزبانی مشترک افغانستان و ازبکستان، به تاریخ ۲۶ مارچ برگزار خواهد شد.

میثم هدف نشست تاشکند را "شکل گیری اجماع نظر در مقابل گروه های دهشت افگن و حامیان شان" خواند.

در کنفرانس تاشکند نمایندگان قدرت های منطقه و نمایندگان قدرت های بزرگ مثل ایالات متحده، روسیه و چین شرکت خواهند کرد.

روزنامۀ وال استریت ژورنال، گزارش داده است که هدف اصلی این کنفرانس ایجاد راهکاری است که چگونه طالبان و سایر گروه مسلح را به میز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان کشانیده شوند.

وال استریت ژورنال به نقل از عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجۀ ازبکستان، نوشته است که "از ۴۰ سال به این سو جنگ در افغانستان ادامه داشته... و تاثیرات بی ثبات کنندۀ آن همه منطقه را متاثر کرده است."

وزیر خارجۀ ازبکستان همچنین گفته است که امنیت گسترده در منطقه زمانی تامین خواهد شد که بحران افغانستان از طریق مسالمت آمیز، حل شود.

ازبکستان که یک کشور اسلامی با جمعیت آن بیش از ۳۰ میلیون است، از سال ها به این سو در صدد سرکوبی تندروان آن کشور بوده است، تندروان که در جنگ های افغانستان ، سوریه دخیل بوده اند و در خشونت های شین جانگ چین نیز نقش داشته اند.

XS
SM
MD
LG