لینک های دسترسی

Breaking News

دموکرات ها: پلان ترمپ در مورد 'انتقال پناهجویان' غیرقانونیست


اعضای برجستۀ دموکرات در کانگرس ایالات متحده، پلان رئیس جمهور دونالد ترمپ را در قبال پناهجویان تقبیح کرده اند.

آقای ترمپ، اخیراً گفته است آنعده از پناهجویان غیرقانونی را که در مرز با مکسیکو در توقیف قرار دارند، به 'شهرهای مصؤن' برای پناهجویان و شهرهای عمدتاً دموکرات انتقال میدهد.

اما قانونگذاران دموکرات این تصمیم دونالد ترمپ "عجیب و غریب و غیرقانونی" خوانده و گفته اند که این پلان دونالد ترمپ بیشتر انگیزی سیاسی دارد.

رئیس جمهور ترمپ پلان انتقال پناهجویان را به 'شهرهای مصون' در حالی اعلام کرده که مامورین سرحدی و ادارۀ مهاجرت ایالات متحده قبل از این چندین بار شاکی بوده که بدلیل افزایش روزافزون پناهجویان در سرحد با مکسیکو، دیگر گنجایش پذیرش آنان را در اماکن یا محلات نگهداری ندارند.

شهرها یا ایالت های مصؤن برای پناهجویان، به آن شهرهای گفته میشود که مقامات به شمول مسؤلین امنیتی آن، اکثراً از باشندگان خارجی در مورد 'اسناد اقامت' شان سؤال نمیکنند.

موضوع رسیدگی به پناهجویان و اعمار دیوار مرزی با مکسیکو، یکی از موارد عمدۀ اختلاف میان دونالد ترمپ و قانونگذاران دموکرات میباشد.

قصر سفید گفته، تا زمانیکه دموکرات ها در مورد رسیدگی به موضوع این پناهجویان و سرحد با مکسیکو، توافق نکنند، حکومت بخاطر حل این بحران از هر گزینه کار خواهد گرفت.

رئیس جمهور ترمپ نیز گفته است که ایالات متحده مطلقاً حق دارد که پناهجویان غیرقانونی را دستگیر و آنان را به شهرها یا ایالت های که برای پناهجویان مصؤن دانسته میشود، انتقال دهد.

XS
SM
MD
LG