لینک های دسترسی

Breaking News

خوردن کباب گوشت و رابطۀ آن با فشار خون


یافته های یک تحقیق تازه انجام شده نشان می دهد که خوردن کباب از گوشت گاو، مرغ و ماهی با خطرات فشار بالای خون همراه است.

داکتر گنگ لیو، یکی از پژوهشگران این تحقیق، می گوید "افرادیکه به صورت معمول گوشت سرخ، مرغ و ماهی می خورند" و آنرا بالای آتش پخته می کنند، با خطر فشار بالای خون مواجه می شوند.

به گفتۀ این پژوهشگر، جلوگیری از پخت و پز گوشت سرخ، مرغ و ماهی با درجۀ حرات بلند مثل کباب کردن و یا سرخ کردن گوشت، می تواند موجب کاهش ابتلا به فشار بالای خون شود.

داکتر لیو همچنین می گوید که بر اساس تحقیقات که در گذشته نیز صورت گرفته است، خوردن گوشت سرخ، به خصوص گوشت سرخ پروسس شده، خطرات جدی فشار بالای خون را در قبال دارد. در گذشته، خوردن مرغ و ماهی و رابطۀ آن با فشار بالای خون، غیر قابل پیش بینی بود.

داکتر لیو در بیانیه اش به یک کنفرانس گفت "مواد کیمیاوی ایکه در حرارت بلند از پختن گوشت تولید میشود، باعث استرس اوکسیداتیف، التهاب و مقاومت در برابر انسولین میشود که این تاثیرات نیز میتوانند منتج به افزایش خطر بالارفتن فشار خون گردد."

پژوهشگران این تحقیق همچنین گفته اند که یافته های آنان نشان می دهد که پخت و پز گوشت سرخ، مرغ و ماهی با درجۀ حرارت بلند، واکنش های التهابی در خون را به وجود میاورد که این به نوبۀ خود موجب افزایش خطر امراض مزمن می شود.

XS
SM
MD
LG