لینک های دسترسی

Breaking News

نشست ترمپ و کیم از دید تحلیلگران امریکایی


تعدادی از صاحب نظران به این باورند که کم تجربگی هیات امریکایی در مذاکرات با کوریای شمالی و عدم آمادگی کامل، ممکن باعث پایان یافتن بی نتیجۀ نشست رهبران ایالات متحده و کوریای شمالی شده باشد.

دومین نشست میان دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده و کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، هفتۀ گذشته بدون توافق به پایان رسید.

این نشست که در ویتنام برگزار شده بود، پس از آن بدون توافق و قبل از وقت خاتمه پیدا کرد که به گفتۀ رئیس جمهور دونالد ترمپ، کوریای شمالی در بدل مسدود ساختن ساحۀ هسته یی 'یانگ بیئن' خواستار رفع همه تعزیرات اقتصادی از جانب ایالات متحده شد.

ولی رئیس جمهور ترمپ گفت که دیدارش با رهبر کوریای شمالی صمیمانه بود و افزود، زمانی که مجلس را ترک کردند، فضا "بسیار دوستانه" بود.

چند ساعت پس از اظهارات دونالد ترمپ، کوریای شمالی گفت که آنان تنها خواستار رفع قسمی تعزیرات شده بودند.

تعدادی از تحلیلگران میگویند که با ترک مجلس، رئیس جمهور ترمپ "تصمیم درست" گرفت.

اما تعداد دیگر به این باورند که طرز روش دپلوماسی شخصی دونالد ترمپ باعث شد که هیئت مذاکره کنندۀ امریکایی در مذاکرات خود با کوریایی شمالی نتواند به یک توافق برسد.

در عین حال، تعداد از تحلیلگران دیگر به شمول رابرت مننگ از نهاد تحقیقاتی 'شورای اتلانتیک' میگویند که در مذاکرات با کوریای شمالی، داشتن تجربه ضروری میباشد.

این تحلیلگران می افزایند که مذاکره کنندگان کوریای شمالی "بسیار ماهر" بوده و "همه عمرخود را وقف این کار کرده، در حالیکه هیئت امریکایی تجربۀ اندک دارد".

ولی باوجود آین همه، تعداد دیگر به این باورند که نشست ویتنام "کاملاً ناکام" نبوده است.

به گفتۀ این دسته تحلیلگران، از اظهارات رئیس جمهور ترمپ طوری وانمود میشد که واشنگتن میخواهد در امر کاهش برنامۀ هسته یی کوریای شمالی گام به گام به پیش برود.

XS
SM
MD
LG