لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی از افزایش خودکشی پناهجویان افغان در سویدن


سویدن یکی از مقاصد جذاب برای پناهجویان در چند سال گذشته بوده است

پس از وضع قواعد سختگیرانۀ مهاجرتی در سویدن، کارمندان ادارۀ مهاجرت و رضاکاران امور پناهجویان در آن کشور ابراز نگرانی کرده اند که آمار خودکشی در میان نوجوانان پناهجوی افغان افزایش یافته است.

در دو هفتۀ اخیر، بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کم از کم هفت پناهجوی بدون همراه که همه کمتر از ۱۸ سال عمر داشتند، در مراکز مختلف پناهجویان در سرتاسر سویدن تلاش به خود کشی کرده اند.

محبوبه مددی، کارمند یک گروه غیر انتفاعی امداد رسان به پناهجویان، گفته است که از جمع این هفت پناهجو، سه نفر از بین رفته است. خانم مددی به خبرگزاری فرانسه گفت "آنان هراس دارند که مبادا اخراج شوند و هیچ امیدی ندارند".

ادارۀ امور مهاجران سویدن در دسامبر ۲۰۱۶ پس از ارزیابی وضعیت عمومی امنیتی در افغانستان برخی حصص آن کشور را "کمتر خطرناک" توصیف کرد، این بررسی زمینۀ اخراج پناهجویان افغان را از آن کشور سهل ساخت.

سخنگوی ادارۀ امور مهاجران سویدن به رسانه‌ها گفته است که پناهجویان برخی قسمت‌های افغانستان می توانند به کشور شان برگردند. او گفته است که آن عده پناهجویان زیر سن – کمتر از ۱۸ سال – که خانواده و سرپرست نداشته باشند، اخراج نخواهند شد.

با اینحال، به گفتۀ سارا ادواردسن ارنبورگ، معلم یکی از گروه‌های غیر انتفاعی امداد رسان به پناهجویان، مهاجران زیرسن و بدون همراه افغان به شدت نگران اند که مبادا درخواست پناهندگی شان رد شود.

تنهایی خسته کن و فقدان عطوفت و شفقت در پناهگاه های موقت پناهجویان عامل دیگری است که به گفتۀ خانم مددی نوجوانان بی سرنوشت پناهجو را وا می دارد تا اقدام به خودکشی کنند. او خواستار توجه جدی حکومت سویدن به این وضعیت است.

در مقایسه با جمعیت مجموعی کشور، سویدن بیشترین رقم درخواست پناهندگی را در سال ۲۰۱۵ داشت و کم و بیش ۱۶۰ هزار پناهجوی جدید در این سال خواستار پناهندگی در سویدن شده بودند.

حکومت سویدن در سال ۲۰۱۶ به ۲۱۰۰ پناهجوی زیر سن افغان پناه داد و کم و بیش ۶۰۰ پناهجوی دیگر را اخراج کرد. سویدن به خاطر سهولت تحصیل و بیمۀ رایگان صحی، مقصد جذاب و مطلوب برای اکثر پناهجویان زیرسن و بدون همراه است.

XS
SM
MD
LG