لینک های دسترسی

Breaking News

وزن برداری بیماری قلب را کاهش می دهد - تحقیق


عکس از آرشیف صدای امریکا

هفتۀ یکبار وزن برداری می تواند خطر حمله قلبی و سکتهء مغزی را کاهش دهد.

یافته های یک تحقیق علمی تازه نشان می دهد که افرادی که حد اقل هفتۀ یکبار وزن برداری می کنند، تا ۵۰ در صد کمتر معروض به بیماری قلبی می شوند.

نتایج این تحقیق که در ماهنامه Medicine & Science in Sports & Exercise به چاپ رسیده نشان می دهد، افرادی که هفتۀ یک بار وزن برداری می کنند کمتر با خطرات امراض قلب و رگ مانند حملۀ قلبی و سکتۀ مغزی مواجه می شوند.

پژوهشگران این تحقیق معلومات در مورد بیش از ۱۲۵۰۰ مرد و زن را که حد اوسط سن شان ۴۷ سال بود، مورد ارزیابی قرار دادند.

پس از ارزیابی معلومات در مورد این افراد و سابقۀ آنان در وزن برداری، پژوهشگران به این نتیجۀ رسیدند که حتا اندک تمرینات وزن برداری—هفتۀ یکبار—می تواند تا حدی از بیماری قلبی و مرگ ناشی از حملات قلبی و سکتۀ مغزی جلوگیری کند.

در این تحقیق همچنین آمده است که تمرین وزن برداری هفتۀ یکبار حتا موجب کاهش BMI( شاخص تودۀ بدن که بر اساس آن سلامت وزن فرد با توجه به قدش اندازه گیری می شود) می گردد که کاهش BMI درنهایت موجب سلامتی قلب می شود.

اما پژوهشگران این تحقیق گفته اند که برای اثبات یافته های آنان، نیاز به تحقیقات بیشتر است.

XS
SM
MD
LG