لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده منظم ازحمام سونا سکتۀ مغزی را کاهش می‌دهد - تحقیق


نتایج یک تحقیق نشان داده است که بزرگسالانی که به طور معمول از حمام سونا استفاده می کنند، کمتر با خطر سکتۀ مغزی مواجه می شوند.

این تحقیق که توسط پژوهشگران در فنلند صورت گرفته است، معلومات در مورد ۱۶۲۸ نفر را که حد اوسط عمر شان ۶۳ بود، مورد بررسی قرار داد که هیچ کدام آنان سابقۀ سکتۀ مغزی نداشت و همۀ این افراد به طور معمول بین یک تا سه بار در هفته حمام سونا می گرفتند.

این تیم تحقیقاتی سپس نیم از این افراد را برای ۱۵ سال پیهم مورد بررسی قرار داد و اعضای این تیم دریافتند که ۱۵۵ تن آنان در این مدت سکتۀ مغزی را تجربه کردند.

یافته های این تحقیق نشان داد افرادیکه بین چهار تا هفت بار در هفته از حمام سونا استفاده می کردند، در مقایسه با افرادیکه صرف هفتۀ یکبار سونا می گرفتند، ۶۱ در صد کمتر معروض به سکتۀ مغزی بوده اند.

استور کونتسور از پوهنتون بریستول در انگلستان می گوید "از آنجائیکه اکثریت سکته های مغزی به دلیل فشار بالای خون رخ می دهد، استفاده از سونا ممکن خطر سکتۀ مغزی را از طریق پائین آوردن فشار خون، کاهش بدهد."

آقای کونتسور همچنین می گوید که گرفتن حمام سونا ممکن از طریق کاهش التهاب، شخی شریان ها و کاستن مقاومت در برابر جریان خون در سیستم دوران خون، احتمال سکتۀ مغزی را نیز کاهش بدهد.

به گفتۀ این محقق، علاوه بر رفع خستگی، گرفتن حمام سونا "یک فعالیت مصوون است که نفع صحی" نیز دارد، بنا براین کسانیکه سونا می گیرند، به این فعالیت شان ادامه دهند.

اما آقای کونتسور می گوید افرادیکه با گرفتن حمام سونا آشنایی ندارند، به آنان توصیه می شود تا این فعالیت را با احتیاط آغاز کنند؛ تحمل فردی خود را در برابر حرارت بسنجند و به تدریج شدت و دفعات استفاده از سونا را افزایش دهند.

این پژوهشگر همچنین می گوید افرادیکه تمرینات و یا فعالیت های فزیکی دارند، نباید حمام سونا را جاگزین فعالیت فزیکی شان کنند، بلکه تلاش کنند تا هم فعالیت فزیکی شان را حفظ کنند و هم از حمام سونا استفاده کنند.

XS
SM
MD
LG