لینک های دسترسی

Breaking News

سروی: اکثر والیان با خبرنگاران همکاری نمی‌کنند


آزادی بیان یکی از دستآورد های حکومت افغانستان در یک و نیم دهۀ گذشته به حساب می‌رود

کابل پرس کلب، نهاد مدافع حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران، گزارش داده است که اکثر مقام‌های محلی در ولایت‌های افغانستان با خبرنگاران همکاری نداشته یا هم همکاری اندک دارند.

بر بنیاد سروی این نهاد که در چهار ماه گذشته در ۳۳ ولایت افغانستان صورت گرفته و در آن با ۳۷۰ خبرنگار مصاحبه شده است، زابل، کاپیسا، و ننگرهار به عنوان ولایت‌هایی معرفی شده اند که در آن مقام‌های محلی با خبرنگاران هیچ گونه همکاری ندارند.

رحیم‌الله سمندر، عضو کابل پرس کلب و رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان، روز پنج شنبه هنگام نشر این گزارش در کابل گفت که در درجۀ دوم ولایت‌های بدخشان، غزنی، خوست و پکتیا قرار دارد که مقام‌ها در این ولایت‌ها همکاری اندک با رسانه‌ها و خبرنگاران دارند.

آقای سمندر همچنان گفت که مقام‌های بادغیس، سمنگان، هلمند، بلخ، جوزجان، پروان، بغلان، لغمان، نورستان و هرات نیز همکاری به موقع با خبرنگاران و رسانه ها ندارند.

با اینحال در این سروی، لوگر، تخار و کنر به عنوان ولایت‌هایی معرفی شده اند که مقام‌های آن بیش از هر ولایت دیگر با رسانه‌ها همکاری خوب دارند. به درجۀ دوم مقام‌های ولایت‌های بامیان و فراه همکاران خوب رسانه‌ها خوانده شده اند.

دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در مراسم نشر این سروی از والیان خواست که با رسانه‌ها همکاری کنند. آقای مینه پال رسانه‌ها را به پل ارتباط میان مقام‌ها و مردم تشبیه کرد.

با اینحال جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیۀ افغانستان، به کاستی‌های سروی کابل پرس کلب اشاره کرد. او افزود که شاید خبرنگاران بر اساس علایق شخصی خود در مورد همکاری مقام‌ها با رسانه‌ها نظر داده باشند.

آقای فیصل گفت که شماری از والیان به تازه‌گی به کار گماشته شده اند و قضاوت در مورد همکاری آنان با رسانه‌ها پیش از وقت است.

سروی کابل پرس کلب همچنان در مورد وضعیت رسانه‌های محلی از خبرنگاران پرسیده است که حدود ۱۰۰ خبرنگار وضعیت رسانه‌ها را در ولایت های مربوطۀ شان، بنا بر کمبود یا نبود بودجه، خراب توصیف کرده و گفته اند که شمار زیاد رسانه‌ها در حال از بین رفتن اند، اما حدود ۷۰ درصد خبرنگاران شرکت کننده در این سروی، وضعیت رسانه‌های محلی را مثبت ارزیابی کرده اند.

XS
SM
MD
LG