لینک های دسترسی

Breaking News

'افزایش ۵ درصدی حضور زنان‌ افغان در دستگاه ملکی حکومت'


کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان می‌گوید که سال ۱۳۹۷خورشدی، "بهترین سال" از نظر مشارکت زنان در دستگاه خدمات ملکی بوده است.

رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، روز جمعه (۱۷ حوت) در همایش گرامی‌داشت از روز زن گفت که در جریان سال گذشته، حضور زنان در دستگاه خدمات ملکی کشور پنج درصد افزایش داشته است.

نادر نادری افزایش ظرفیت و مهارت‌های فردی زنان، حمایت رهبری دولت از زنان، آسان ‌سازی پروسه‌های استخدام، و برگزاری امتحانات عمومی را از عوامل افزایش حضور زنان در دستگاه خدمات ملکی دانست.

آقای نادری گفت "سالی که پایان می‌یابد از بهترین سال‌ها برای زنان در خدمات ملکی افغانستان بود. در سال‌های گذشته، زنان سهم بیش‌تری در وظایف مقدس معلمی و خدمات صحی داشتند، اما امروز خوش‌بختانه زمینه حضور زنان در سایر عرصه‌ها و در رده‌های مختلف مدیریتی فراهم شده است."

آقای نادری باور دارد که هنوز هم افزایش سهم زنان در دستگاه خدمات ملکی به صورت کامل نهادینه نشده و تاکید کرد که "خطر عقب‌گرد" به صورت جدی وجود دارد.

او همچنان گفت "این خطر عقب‌گرد را در عناصر مختلف می‌توانیم ببینیم، چه در بحث سیاسی، چه در بحث امیدوارکننده پایان جنگ و چه در بحث موانع و محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی که فرا راه زنان وجود دارد."

بر بنیاد آمار کمیسیون اصلاحات و خدمات ملکی افغانستان، در سال ۱۳۹۶خورشدی، ۲۲ درصد کارکنان خدمات ملکی را زنان تشکیل می‌داد، که در حال حاضر این رقم به ۲۷ درصد افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG