لینک های دسترسی

Breaking News

آسترالیا دو مرکز توقیف پناهجویان را مسدود کرد


حکومت آسترالیا می‌گوید که از جمع ۹ مرکز توقیف پناهجویان، دو مرکز آن را مسدود کرده است.

مقامات آسترالیایی گفته اند که دیگر نیازی برای این مراکز نیست، زیرا حکومت آن کشور توانسته است جلو ورود پناهجویان غیرقانونی را بگیرد.

دیوید کولمن، وزیر امور مهاجرین آسترالیا گفت "این مراکز مسدود شده اند چون حکومت توانسته است سرحدات خود را در کنترول خود درآورد."

اما مدافعین حقوق پناهجویان این کار حکومت را یک نیرنگ توصیف می‌کنند، زیرا به گفتۀ آنان مسؤلین حکومتی، پناهجویان این دو مرکز را به مراکز دیگر انتقال می‌دهند و می افزایند که این کار مشکل را حل نمی‌کند.

از سال ٢٠١٣ بدینسو، گارد ساحلی آسترالیا به قایق های پناهجویان اجازۀ ورود به سرحدات آن کشور را نمیدهد و نیز برای پناهجویان هشدار داده میشود که هیچگاه اجازۀ اقامت در خاک آسترالیا را نخواهند داشت.

در حال حاضر حدود ١٢٥٠ پناهجو در مراکز توقیف مهاجرین در آسترالیا نگهداری میشوند.

بیشتر این پناهجویان، اتباع ایران، زیلاند جدید و ویتنام استند. در سال ٢٠١٣، تعداد این پناهجویان به ١٠ هزار نفر میرسید.

در عین حال، صدها پناهجوی دیگر در یک کمپ واقع در جزیرۀ "ناورو" که بیرون از قلمرو اصلی آسترالیا و در اوقیانوس آرام موقعیت دارد، نگهداری میشوند.

XS
SM
MD
LG