لینک های دسترسی

Breaking News

غنی و عبدالله بیشترین پول را در مبارزات انتخاباتی مصرف کرده اند - گزارش


کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گزارش مالی مصارف نامزدان انتخابات ششم میزان را همگانی کرده است که بربنیاد آن، از میان تمامی نامزدهای انتخابات، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان بیشترین پول را مصرف کرده است.

پس از آقای غنی، بیشتر پول را ستاد انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی مصرف کرده است.

براساس این گزارش کمیسیون مستقل انتخابات محمد اشرف غنی در جریان مبارزات انتخاباتی بیش از ۲۰۱ میلیون و ۱۶۰ هزار افغانی مصرف کرده است.

آقای غنی در این انتخابات ۲۰۰ هزار افغانی برای پیشبرد کارزارهای انتخاباتی‌اش کمک دریافت کرده است.

عبدالله عبدالله بیش از ۲۰ میلیون و ۹۹۷ هزار افغانی مصرف کرده است. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی بیش از ۲۱ میلیون افغانی کمک دریافت کرده است.

این کمک‌ها برای ستادهای انتخاباتی محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله از سوی افراد به ویژه تجاران صورت گرفته است.

پس از آقایاین غنی و عبدالله، به ترتیب سید نورالله جلیلی، شش میلیون و ۷۸۴ هزار افغانی مصرف کرده و کمکی دریافت نکرده است. نورالرحمن لیوال بیش از ۴۶۸ هزار در این انتخابات هزینه کرده و در کل پنج‌هزار افغانی کمک دریافت کرده است.

شهاب حکیمی بیش از ۷۱۲ هزار افغانی مصرف کرده و ۹۵۰ هزار افغانی کمک دریافت کرده است. حکیم تورسن بیش از سه ‌میلیون و ۲۸۳ هزار افغانی در مبارزات انتخاباتی‌اش مصرف کرده و بیش از ۱۴۴هزار افغانی کمک دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، عبدالطیف پدرام بیش از یک‌ میلیون و ۲۳۸ هزار افغانی در این انتخابات هزینه کرده و بیش از یک میلیون ۲۶۴ هزار افغانی کمک بدست آورده است.

نورالحق علومی بیش از دو میلیون و ۹۷۳ هزار افغانی در مجموع مصرف کردهو ۷۶۰ هزار افغانی از سوی افراد کمک دریافت کرده است.

غلام فاروق نجرابی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ۱۸۶ هزار افغانی در کارزارهای انتخاباتی‌اش مصرف کرده است که در میان تمامی نامزدان که فهرست مصارف مالی شان به نشر رسیده کمترین هزینه را کرده است.

بربنیاد این گزارش کمیسیون آقای نجرابی هیچ کمکی دریافت نکرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که گلبدین حکمیتار، زلمی رسول، محمدابراهیم الکوزی، فرامرز تمنا، شیدا محمد ابدالی، احمدولی مسعود، حنیف اتمر از نامزدانی اند که گزارش مصارف مالی و کمک‌های دریافتی شان را به این کمیسیون ارایه نکرده اند.

شماری از نامزدان که گزارش مصارف مالی شان را به کمیسیون ارایه نکرده اند، در جریان مبارزات انتخاباتی از نامزدی خود انصراف داده بودند.

XS
SM
MD
LG