لینک های دسترسی

Breaking News

فلم بحث برانگیز هندی در بارۀ عادت ماهوار


اکشی کمار، ستارۀ معروف بالیوود، در این فلم نقش بازی کرده است

فلم هندی پدمنیا Pad Man که در بارۀ "عادت ماهوار" تهیه شده است وبرای نخستین بار مردم را تشویق می کند تا در این باره صحبت کنند، بحث بر انگیز شده است.

فلم هندی پدمن با هنرنمایی اکشی کمار، ستارۀ معروف بالیوود، برعلاوۀ فراهم آوری معلومات در بارۀ عادت ماهوار، جامعه را به ارایۀ معلومات در این باره به مردم، تشویق می کند.

صحبت در مورد عادت ماهوار برای زنان به ویژه ساکنان کشور های آسیایی و سایر مناطق یک موضوع "شرم آور" پنداشته شده و اکثریت مردم در این کشور ها نمی خواهند در این مورد صحبت کنند.

هدف از فلم که روی یک داستان واقعی تهیه شده است، اینست تا مردم در این باره سکوت نکرده و دختران خانواده هایشان را در بارۀ مسایل مرتبط به عادت ماهوار آگاهی دهند.

برنامه های آگاهی دهی

نشر این فلم در سینما های هند در حالی صورت می گیرد که در مکاتب ایالت مهاشترای هند، برنامۀ آگاهی دهی و آموزشی در بارۀ "عادت ماهوار" آغاز شده است.

بهارتی تهایلانی که کارمند ادارۀ ملل متحد برای کودکان است و در بارۀ عادت ماهوار زنان یک برنامه را در مکاتب معرفی کرده است، می گوید که صحبت در این باره "بسیار محدود" است.

خانم تهایلانی به صدای امریکا گفت که همین محدودیت "ترس و هراس زیادی را در قلب و دماغ دختران ایجاد می کند."

تنگ نظری و عدم آگاهی مردم باعث شده است بسیاری دخترانی که در برنامه های آگاهی دهی شرکت می کردند نیز از حضور در آن صرف نظر کنند.

یک عضو انجمن آگاهی دهی برای مردم بی بضاعت در شهر کلکته می گوید که در دورۀ نوجوانی از حضور و شرکت در برنامه های آگاهی دهی در مورد عادت ماهوار ابراز شک و تردید می کرد.

ریحانه خاتون به صدای امریکا گفت "مردم ما را منع می کردند. آنان می گفتند که هدف تان از رفتن و شرکت در آن برنامه ها چیست؟ آنان حرف های رکیک را به شما می آموزند."

ریحانه خاتون، ۲۰ ساله، اکنون یکی از پیشگامانی است که در مکاتب و اجتماعات می رود و در این باره خودش با دختران صحبت می کند.

ریحانه می گوید "دختران جوان نباید به آن شیوۀ که من می ترسیدم، هراس داشته باشند."

ریحانه با به خاطر آوردن دوران نوجوانی خود می گوید "فکر می کردم یک بیماری دارم."

موهینی، یکتن از رضاکارن دیگر آگاهی دهی در مورد عادت ماهوار، ابراز امیدواری می کند که گفتمانی را که فلم پدمن در بین مردم ایجاد کرده است، این موضوع پوشیده را به ویژه در میان خانواده ها، "آشکار خواهد ساخت."

موهینی می گوید که "مهم است تا مادران و پدران ما نیز آن فلم را تماشا کنند."

این فلم که در ماه روان در سینما ها به نمایش گذاشته شده است تا کنون ده ها هزار نفر آن را تماشا کرده است. تهیه کنندگان این فلم می گویند که تلاش می ورزند آن را در دورترین قریه های هند نیز به نمایش بگذارند.

با نشر این فلم در نقاط مختلف جهان، روزنامه ها مقاله های متعددی در بارۀ استفاده از کوتیکس در جریان عادت ماهوار نیز به نشر سپرده اند.

XS
SM
MD
LG