لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: برای ملاقات با مولوی هبت الله در هر جا آماده استم


محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، نوشته است که آتش بس موقت با گروه طالبان در روز های عید تحلیل و برداشت همه ناظران را نادرست به اثبات رساند.

آقای غنی این اظهارات را در مقالۀ که در روزنامۀ نیویارک تایمز به چاپ رسیده است، بیان کرده است.

رئیس جمهور غنی نوشته است که برای او منحیث رئیس جمهور افغانستان، دشوار ترین تصمیم این بود تا از مردم کشورش بخواهد تا با وی در یک تجربه تازه یکجا شوند و برداشت تحلیلگران و ناظرین را در مورد روند صلح رد کنند. به گفتۀ آقای غنی، آتش بس موقت هوشیاری مردم افغانستان را نسبت به همه حدس گمان های ناظران به اثبات رسانید.

آقای غنی در این مقاله همچنین نوشته است هرچند گروه طالبان پس از سه روز آتش بس را تمدید نکرد، رعایت آتش بس سه روزه ثابت کرد که "ما باید تصور خود را در مورد صلح افغانستان، به آزمون بگیریم."

رئیس جمهور افغانستان نوشته است که این آتش بس در نوع خود در چهار دهۀ گذشته، بی نظیر بوده و نشان داد که دسترسی به صلح، امکان پذیر است.

آقای غنی در این مقاله نوشته است که همه ناظران ملی و بین المللی در گذشته بار ها تکرار می کردند که چندین دهه جنگ، افغانستان را چنان شکسانده است که مصالحه و همدیگر پذیری اگر ناممکن نباشد، بی نهایت دشوار است. اما به گفتۀ آقای غنی، خوشحالی که در جریان آتش بس موقت در بین مردم به وجود آمد، نشاندهندۀ قوت هویت افغان ها بود.

رئیس جمهور افغانستان در این مقاله بر این فرضیه نیز انتقاد کرده است که گویا گروه طالبان هیچگاهی آتش بس نخواهد کرد.

رئیس جمهور غنی در این مقاله گفته است که او خود با اعضای کاروان صلح هلمند دیدار کرده و پیشنهاد دوام آتش بس آنان را پذیرفته است. آقای غنی ابراز امیدواری کرده است تا رهبری طالبان نیز به اعضا این کاروان ببیند.

طالبان اما کاروان صلح هلمند و دیگر همچو نهضت های مردمی برای صلح را "توطیهء امریکا" خوانده اند.

XS
SM
MD
LG