لینک های دسترسی

ساختمان غیر مصئون مکتبی با یک هزار شاگرد در کابل


بیشتر از 8300 مکتب در افغانستان دارای ساختمان است اما در باقی مکاتب شاگردان یا زیر خیمه یا زیر سایه درختان درس می خوانند.
سیگار، دفتر مفتش خاص ایالات متحده برای امور بازسازی افغانستان، می گوید که ساختمان مکتب بُت خاک بگرامی در کابل توانایی نگه داشتن سقف کانکریتی را ندارد، اما حکومت افغانستان می گوید که این تعمیر با معیارهای افغانستان مطابقت دارد.

محمد آصف ننگ، معین وزارت معارف می گوید استندردی که امریکاییان برای یک مکتب می خواهند برای امریکا است اما استندردی که برای اینجا(افغانستان)درست شده بحث یک مکتب یا دو مکتب نیست.

آقای ننگ افزود مکاتب زیادی است که موسسات خارجی ساخته اند اما کیفیت پایین دارد اما به دلیل اینکه متعلمین زیر آفتاب درس می خواندند، بنابراین ساختمان هایی که آنها با بی کیفیت می دانند از زیر آفتاب درس خواندن، بهتر بود.

معین وزارت معارف می گوید که ساختمان لیسه بت خاک بگرامی کابل که توسط نظامیان امریکایی ساخته شده است، چندی قبل طی مراسم تشریفاتی افتتاح و به وزارت معارف تحویل داده شد.

جان سوپکو، مسئول سیگار، ادارۀ گزارش دهنده به کانگرس امریکا، در یک خبرنامه پافشاری کرده که تا زمان تکمیل شدن ارزیابی های ایمنی، مکتب نباید به بهره برداری سپرده شود.

آقای ننگ می گوید اگرچه که ساختمان این مکتب به صورت رسمی ثبت وزارت معارف نشده اما اکنون بیشتر از 1300 شاگرد ذکور آنجا مشغول فراگیری آموزش اند.

سیگار همچنین از سفارت امریکا در کابل خواسته است تا نگرانی ها از عدم مصئونیت ساختمان الحاقی لیسه بت خاک را که اخیرا کار ساخت آن تکمیل شده، به اطلاع وزارت معارف افغانستان برساند. اما آقای ننگ می گوید این وزارت تا اکنون از سوی نهادی درمورد عدم مصوونیت ساختمان این مکتب اطلاعی حاصل نکرده است.

با این حال، هشدار دوم سیگار، خطرات احتمالی صحی و ایمنی در ساختمان دارالمعلمین شبرغان ولایت جوزجان ذکر شده است.

بی اطلاعی از دارالعملین

به اساس خبرنامۀ سیگار، این مرکز آموزشی در سیستم برق، آب آشامیدنی، فاضلاب مشکلاتی دارد. اما عبدالحی یشین، رئیس معارف جوزجان، به رادیو آشنا گفت وی از ساختمان دارالمعلمینی که سیگار از مشکلات آن سخن گفته، اطلاعی ندارد.

آقای یشین می گوید "هفت سال قبل یک تعمیر دو منزله برای دارالمعلمین جوزجان توسط اداره انکشافی جاپان(جایکا) ساخته شد. و درهمان زمان سوانح این ساختمان به ثبت رسید. و شکایتی از این مرکز آموزشی وجود ندارد."

ننگ: "استندردی که امریکاییان برای یک مکتب می خواهند برای امریکا است اما استندردی که برای اینجا(افغانستان)درست شده بحث یک مکتب یا دو مکتب نیست." عکس: جواد نبی زاده
ننگ: "استندردی که امریکاییان برای یک مکتب می خواهند برای امریکا است اما استندردی که برای اینجا(افغانستان)درست شده بحث یک مکتب یا دو مکتب نیست." عکس: جواد نبی زاده
افغانستان 16400 مکتب دارد که بیشتر از 8300 مکتب این کشور دارای ساختمان است اما در باقی مکاتب شاگردان یا زیر خیمه ها یا زیر سایه درختان درس می خوانند.

آقای ننگ می گوید بیشتر ساختمان های مکاتب کشورش کیفیت خوبی دارد و آن مکاتبی که تحت نظارت وزارت معارف ساخته شده، با هزینه اقتصادی تکمیل شده است. اما وی می گوید اکثر مکاتبی که توسط موسسات خارجی ساخته شده کیفیت خوبی ندارد و با مصرف زیادی نیز ساخته شده است.

اگرچه معین وزارت معارف تصریح می کند که تا اکنون گزارشی از سانحه فرو ریختن سقف یا دیوار مکتب به خاطر کیفیت پایین و ساخت غیر مصئون آن گزارش نشده است.

آقای ننگ می گوید وی در مورد کیفیت پائین ساختمان مکتب از طریق خبرنامه سیگار آگاهی پیدا کرده اند نه از طرف نهاد رسمی دیگری.

او می گوید حال که سیگار می گوید ساختمان الحاقی مکتب بت خاک بگرامی مصئون نیست، و از سویی هم "ما باید منتظر بمانیم تا وضعیت آن مشخص شود، از سویی هم متعلمین باید خارج از ساختمان مکتب درس بخوانند لذا ما مجبوریم از آن استفاده کنیم."

در همین حال، هیلی ارشاد، رئیس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه می گوید از عدم مصوونیت ساختمان مکاتب افغانستان شکایتی به ولسی جرگه راجع نشده است.

خانم ارشاد گفت: "تقریبا 30-35 درصد مکاتب افغانستان ساختمان ندارد و زیر خیمه وزیر درختان درس می خوانند. این مشکل زمان گیر است و این مشکل حل خواهد شد. حتی برای بعضی مکاتب خیمه هم وجود ندارد."

با این همه، محمد آصف ننگ می گوید انجینران این وزارت در مورد کیفیت مکاتبی که توسط خارجی ها ساخته شده باشد و انجینران آن در ساخت آن نقشی نداشته باشند دخیل نیستند و نظری تخصصی هم ندارند.
  • 16x9 Image

    محمد احمدی - واشنگتن

    محمد احمدی از سال ۲۰۰۷ به کار در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد. او از سال ۲۰۰۱ کار خبرنگاری را به حیث گزارشگر آزاد رادیو صدای امریکا آغاز کرد و در ایران و شهرهای مختلف افغانستان گزارشگر بود. محمد احمدی یک سال گزارشگر تلویزیون آشنا صدای امریکا در کابل نیز بود.

XS
SM
MD
LG