لینک های دسترسی

Breaking News

رهبر برما: به مسلمانان روهنگیایی میتوانست رسیدگی بهتر شود


آنگ سان سوچی، رهبر برما، در اشاره به مظالم سال گذشته توسط اردوی آنکشور علیۀ اقلیت مسلمان روهنگیایی گفته است که حکومت میتوانست به آن وضعیت بگونۀ بهتر رسیدگی کند.

خاموشی خانم سوچی در مورد برخورد اردوی برما علیه مسلمانان روهنگیایی که جهان آن را پاکسازی قومی خوانده بود، لطمۀ عمیق بر حیثیت او منحیث یک سمبول دموکراسی و حقوق بشر، وارد کرده است.

سال گذشته در نتیجۀ عمیقتر شدن بحران میان اردوی برما ومسلمانانروهنگیایی در ایالت راخین در آنکشور، صدها هزار مسلمان به کشور همسایه بنگله دیش مهاجر شد.

سازمان ملل متحد، عملکرد اردوی برما در برابر مسلمانان را پاکسازی قوی خواند و خواستار محاکمۀ چندین تن از مقامات نظامی آنکشور شد.

رهبر حکومت برما که به روز پنجشنبه حین یک بحث در مجمع جهانی اقتصاد در ویتنام صحبت میکرد "یقیناً راه های وجود دارد که ما فکر میکنیم از طریق آن میشد تا رسیدگی بهتر به وضعیت صورت گیرد".

اما آنگ سان سوچی اضافه کرد که "باور داریم که بخاطر ثبات و امنیت دراز مدت، ما باید در برابر همه جوانب برخورد مناسب داشته باشیم، قانون باید بر همه تطبیق شود. ما نمیتوانیم انتخاب کنیم که از کی باید توسط قانون محافظت شود".

رهبر برما امروز از کشورش در برابر انتقادات علیۀ محاکمه و مجرم شناختن دو خبرنگار آژانس رویترز نیز دفاع کرد.

خبرنگاران رویترز به اتهام نقض 'قانون حفظ محرمیت رسمی' به هفت سال زندان محکوم شده اند.

این خبرنگاران سال گذشته به اتهام تصرف اوراق محرم و مرتبط به عملیات امنیتی در ایالت راخین دستگیر شدند.اما شواهد ارایه شده در جریان محاکمه نشان داد که این خبرنگاران مورد دسیسه قرارگرفته و حکم محکمه انتقادات شدید بین المللی را برانگیخت.

آنگ سان سوچی گفت که اگر منتقدین و خبرنگاران محکوم شده به این باورند که قضاوت درست صورت نگرفته است، میتوانند که خواهان استیناف طلبی شوند.

XS
SM
MD
LG