لینک های دسترسی

Breaking News

امریکا در تلاش کاهش نیکوتین در سگرت است


مرکز کنترول و جلوگیری از امراض ایالات متحده در نظر دارد تا مقدار نیکوتین در سگرت را کاهش دهد.

سگرت سالانه موجب مرگ حدود ۵۰۰ هزار امریکایی می شود و هر سال ۳۰۰ میلیارد دالر مصرف مواظبت های صحی ناشی از استعمال سگرت در این کشور می شود.

هدف مرکز کنترول و جلوگیری از امراض ایالات متحده از این اقدام، کمک به افرادی است که به کشیدن سگرت عادت دارند تا آنان بتوانند به سادگی ترک سگرت کنند و مانع کشیدن سگرت توسط نوجوانان شود. این مرکز در نظر دارد تا مقدار نیکوتین در سگرت را به حد اقل برساند که اعتیاد آور نباشد.

اسکات گوتلیب، کمیشنر مرکزکنترول و جلوگیری از امراض ایالات متحده، می گوید این اقدام امریکا را در مسیری قرار خواهد داد تا در تاریخ معاصر یکی از بزرگترین اهداف خود را در راستای نجات زندگی انسان ها به دست بیاورد. او گفت که ادارۀ وی دیدگاهی دارد تا جهان دیگر مکانی نباشد که سگرت در آن اعتیاد به بار بیاورد.

مرکز کنترول و جلوگیری از امراض ایالات متحده صلاحیت قانونی دارد تا مقدار نیکوتین در سگرت را تعیین کند، اما این ادارۀ همیشه از سوی شرکت های تولید تنباکو در محاکم با مشکل مواجه بوده است.

آقای گوتلیب می گوید که مرکز کنترول و جلوگیری از امراض ایالات متحده به شهروندان امریکایی فرصت می دهد تا در مورد پیشنهاد این اداره مبنی بر کاهش نیکوتین در سگرت، نظریات شان را بیان کنند که آیا مقدار نیکوتین در سگرت به صورت فوری کاهش یابد یا تدریجی.

به گفتۀ آقای گوتلیب، نظر مردم در این مورد نیز پرسیده خواهد شد که آیا کاهش نیکوتین در سگرت، شرایط بازار سیاه سگرت حاوی مقدار زیاد نیکوتین را بالا خواهد برد و همچنان آیا در صورت کاهش نیکوتین در سگرت، افراد بیشتر سگرت دود خواهند کرد تا مقدار نیکوتین در بدن شان را بیشتر کنند؟

ژونال طبی نیو انگلند، گزارش می دهد که اگر مرکز کنترول و جلوگیری از امراض ایالات متحده قادر شود مقدار نیکوتین در سگرت را تا اندازۀ برساند که اعتیاد آور نباشد، در ظرف یک سال پنج میلیون نفر در ایالات متحده، سگرت را ترک خواهند کرد.

بر اساس احصائیه مرکز کنترول و جلوگیری از امراض ایالات متحده، در سال ۲۰۱۶، بیش از ۱۵ در صد افرادیکه سن شان ۱۸ و یا بالاتر از آن بود، به دود کردن سگرت عادت داشتند—یعنی بیش از ۱۵ در صد بزرگسالان و در صورت کاهش نیکوتین در سگرت، جان هشت میلیون انسان نجات خواهد یافت. در حال حاضر، بیش از ۱۶ میلیون انسان در ایالات متحده به امراض مرتبط به سگرت، مبتلا اند.

نیکوتین که به شکل طبیعی در تنباکو وجود دارد، مرگبار نیست، اما برگ تنباکو و سایر مواد اعتیاد آوری که در سگرت مخلوط می شود، موجب سرطان شش و سایر امراض مرگبار می شود. دود سگرت به کسانی که صورت غیر مستقیم آنرا تنفس می کنند، نیز زیان بار است و ممکن موجب مرگ آنان، به ویژه کودکان، شود.

XS
SM
MD
LG